Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповеди ВОБД - 2022 г.

Заповед № РД-11-1444/29.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-1 (E79) в участъка от км 167+060 до км 172+020 – етап 1 и етап 2 за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) “Мездра – Ботевград“, ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800“, с изпълнител ДЗЗД „МБ ЛОТ 2-2019

04.01.2023 г.


Заповед № РД-11-1443/29.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89“

04.01.2023 г.


Заповед №РД-11-1446/30.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за подобект: „Вход-изход строителен обект от площадките за отдих /паркинги/ от двете страни на АМ "Струма" при км 88+700”, във връзка с изпълнение на обект:  Проектиране и строителство на АМ Струма ЛОТ 3.1  Проект № BG16M1OP001-2.001-0001 /Договор № 163 от 30.12.2015 г./

30.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1445/30.12.2022 г. относно Временна организация и безопасност на движението за „Директно трасе, участък 1 от км 359+000 до км 365+500 на АМ „Струма“, Лот 3.1 към обект „Проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1“ Проект № BG16М1ОП001-2.001-0001“, съгласно Договорно споразумение №163/30.12.2015 г.

30.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1442/29.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Подобряване на организацията на движението на кръстовище при км 172+743 на републикански път I-8“

29.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1441/29.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-5 в участъка „Кърджали – Маказа“ от км 345+252 до км 344+205 ляво във връзка с обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали - полагане на водопровод по Гл. клон ХІІ-2 и ХІІ-3 по път І-5 „Хасково - Кърджали - Маказа" (ул. „Първи май" в урб. територия на гр. Кърджали)“

29.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1440/29.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението /ВОБД/ на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна“ от км 146+775 до км 158+095“

29.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1391/20.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас  – от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна“

20.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1388/19.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно–възстановителни дейности на виадукт при км 33+910, дясно платно и виадукт при км 34+220, дясно платно на АМ „Хемус“

19.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1387/19.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Зимно поддържане на АМ „Тракия“. Временна организация и безопасност на движението при надлез „Деветак“ на км 313+840 на АМ „Тракия““

19.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1346/13.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движение за обект: „Осигуряване на транспортното обслужване на ПИ с идентификатор 51500.43.38“ - II-ри етап в обхвата на път I-9 „Варна-Бургас“ при км 203+555 дясно.

13.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1345/13.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас - от км 230+700 на път I-9 /Сарафово - Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен - Бургас/ и локални платна“

13.12.2022 г.


Заповед РД-11-1343/13.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по същ.път I-1) = 58+128,47( километраж по проект). Участък: Път I-1 „П.В. Макреш-П.В. Бела“ от км 33+400 /километраж по проект/ до км 47+000 /километраж по проект/, с дължина 13,600 км

13.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1342/13.12.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт в участъка на АМ „Марица“ от км 94+545 до км 107+250, ляво платно и от км 103+241 до км 107+245,65, дясно платно в участък с извършване на СМР от км 101+800 до км 107+220 ляво платно и от км 103+240 до км 107+220 дясно платно.

13.12.2022 г.


Заповед № РД-11-1325/7.12.2022 относно: временна организация и безопасност на движението на път I-5 в участъка „Кърджали – Маказа“ от км 345+252 до км 344+205 ляво във връзка с обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали - полагане на водопровод по Гл. клон ХІІ-2 и ХІІ-3 по път І-5 „Хасково - Кърджали - Маказа" (ул. „Първи май" в урб. територия на гр. Кърджали)“

8.12.2022


Заповед № РД-11-1300/23.11.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Извършване на проучвателно – проектантски работи на проявил се свлачищен процес при с. Козар Белене на републикански път I-3, Бяла-Ботевград, при км 41+394 на територията на ОПУ-Плевен“- II-ри етап

30.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1274/23.11.2022 относно: временна организация и безопасност на движението за обект: "Обходен път на гр. Бургас - от км 230+700 на път I-9 /Сарафово- Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен - Бургас/ и локални платна

23.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1273/23.11.2022 относно: временна организация и безопасност на движението във връзка с извършване на „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежи на гр. Казанлък“

23.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1268 / 18.11.2022 относно: временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтни дейности на републикански път I-7 „Мокрен – Зимница – о.п. Елхово – п.к. Лесово – граница Турция от км 265+631 до км 274+930 и от км 274+930 до км 290+086, участък от км 265+631 до км 271+213“

23.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1267/18.11.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на републикански път I-8 (София – Пловдив – Граница Хасковска област) в участъка от км 231+000 до км 275+600 на територията на ОПУ Пловдив“, участъци от км 242+592 до км 251+500, от км 253+202 до км 265+100, от км 266+300 до км 275+591

23.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1266/18.11.2022 г. относно временна организация и безопасност на движение /ВОБД/ на обект: „Обезопасяване на участък от пътното платно (аварийна лента) на п.в. „Мухово“ при км 46+000 на АМ „Тракия“

22.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1264/18.11.2022  относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно–възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“ – дясна тръба, виадукт при км 33+910 - дясно платно и виадукт при км 34+220 - дясно платно на АМ „Хемус“.

18.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1235/11.11.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението на обект "Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище (о.п.Разград - о.п. Шумен)" от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна"

11.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1236/11.11.2022 относно: Временна организация и безопасност на движение на път I-1 (E79) в участъка от км 3+350 до км 9+550 за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 9+250 – затворено дясно платно“

11.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1167/4.11.2022 Относно: Временна организация и безопасност на движение за обект: „Осигуряване на транспортното обслужване на ПИ с идентификатор 51500.43.38" - II-ри етап в обхвата на път I-9 „Варна-Бургас" при км 203+555 дясно

4.11.2022 г.


Заповед № РД -11-1161/04.11.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на републикански път I-8 „София – Пазарджик - Пловдив“ от км 147+750 до км 188+268,65, участък от км 147+750 до км 161+100 и от км 183+000 до км 187+050“

4.11.2022 г.


Заповед № РД -11-1160/04.11.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на републикански път I-8 „София – Пазарджик - Пловдив“ от км 147+750 до км 188+268,65, участък от км 163+280 до км 172+488 и от км 172+998 до км 182+745“

4.11.2022 г.


Заповед № РД -11-1156/03.11.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ – полагане на водопровод от Гл. клон II  по път I-5 “Хасково – Кърджали - Маказа” (бул.“Беломорски“ в урб. територия на гр. Кърджали)

4.11.2022 г.


Заповед № РД -11-1153 / 01.11.2022 относно: Временна организация и безопасност на движение за обект: „Обезопасяване на участък от пътното платно – аварийна лента при км 346+800, ляво платно на АМ „Тракия“

2.11.2022 г.


Заповед № РД-11-1138 / 26.10.2022  относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-5 в участъка "Кърджали - Маказа" от км 345+252 до км 344+205 ляво във връзка с обект "Реконструкция и доизграждане ва вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали - полагане на водопровод по Гл.клон XII-2 и XII-3 по път I-5 "Хасково- Кърджали- Маказа" (ул."Първи май" в урб.територия на гр. Кърджали)"

27.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1137 / 26.10.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП I – участък от км 146+775 до км 158+095

26.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1114 / 21.10.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на републикански път I-8 в участъка от км 7+400 до км 15+850 за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“ в участъка от км 7+400 до км 15+850

21.10.2022 г.


Заповед № РД -11-1093 / 21.10.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Крайпътен търговски комплекс – бензиностанция с АГСС, КТП, паркинг за леки автомобили и ТИР, изгребни ями и сондажен кладенец“ в ПИ 36110.20.502, местност „Голям чифлик“, землище на с. Капитан Андреево“ в участъка от км 108+860 до км 109+700 дясно

21.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1092 / 21.10.2022 относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно – възстановителни работи на надлез над ЖП линия Пловдив – Бургас при км 159+949 дясно платно на АМ „Тракия““

21.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1086 / 19.10.2022 относно:Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект "Обезопасяване на участък от пътното платно (аварийна лента)  на п.в. "Мухово"при км 46+000 на АМ "Тракия"

19.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1085 / 19.10.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект "Ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел "Витиня" - дясна тръба, виадукт при км 33+910 - дясно платно, виадукт при км 34+220 - дясно платно, виадукт при км 35+144 - ляво платно и виадукт при км 35 + 760 - дясно платно, на АМ "Хемус"

19.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1084 / 19.10.2022 относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект "Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) "Коритна - Български извор - Микре- о.п.Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище (о.п. Разград-о.п.Шумен )" от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна"

19.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1068 / 14.10.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтни дейности на републикански път I-7 „Мокрен – Зимница – о.п. Елхово – п.к Лесово – граница Турция от км 265+631 до км 274+930 и от км 274+930 до км 290+086, участък от км 265+631 до км 271+213“.

14.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1064 / 13.10.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 0+790 до км 7+399 на път I-8 “Калотина - София” за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път„ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

13.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1033 / 10.10.2022 относно временна организация и безопасност на движението и издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя за обект: „Пътна връзка за крайпътен обслужващ комплекс – бензиностанция, газстанция, зарядна, търговия, бързо хранене и ТИР – паркинг“ на АМ „Хемус“ при км 77+350 – дясно, в ПИ 87014.49.2 по КККР на Община – Ябланица в неурбанизирана територия“

10.10.2022 г.


Заповед № РД-11 - 1031/10.10.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на републикански път I-8(София – Пловдив – Граница Хасковска област) в участъка от км 231+000 до км 275+600 на територията на ОПУ Пловдив“, участъци от км 242+592 до км 251+500, от км 253+202 до км 265+100, от км 266+300 до км 275+591 с изпълнител „Европейски пътища“ АД.

10.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1027/07.10.2022 г. относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Извършване на проучвателно – проектантски работи на проявил се свлачищен процес при с. Козар Белене на републикански път I-3, Бяла-Ботевград, при км 41+394 на територията на ОПУ-Плевен“- II-ри етап"

07.10.2022 г.


Заповед № РД -11-1012/05.10.2022г. относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект „Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) „Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище (о.п. Разград - о.п. Шумен)“ от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна“

5.10.2022 г.


Заповед № РД-11-1004/05.10.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“ 

5.10.2022 г.


Заповед № РД-11-992/29.09.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 370+400 до км 373+100 към обект: „Проектиране и строителство на АМ ,,Струма“ Лот 3.1“, съгласно Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г. с изпълнител ДЗЗД „АМ Струма 3.1“.
29.09.2022 г.


Заповед РД-11-948/27.09.2022 г. относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтнo – възстановителни работи на надлез над
ЖП линия Пловдив – Бургас при км 159+949 дясно платно на АМ „Тракия””

27.09.2022 г.


Заповед № РД-11-903/20.09.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“

20.09.2022 г.


Заповед № РД-11-902/20.09.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89“, с изпълнител Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 1“

20.09.2022 г.


Заповед № РД-11-897/16.09.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението и издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя за обект: „Пътна връзка за крайпътен обслужващ комплекс – бензиностанция, газстанция, зарядна, търговия, бързо хранене и ТИР – паркинг“ на АМ „Хемус“ при км 77+350 – дясно, в ПИ 87014.49.2 по КККР на Община – Ябланица в неурбанизирана територия“

16.09.2022 г.


Заповед № РД-11-893/15.09.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Етап 33 – Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение към местност Дремжа, ПИ 83510.345.6, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“

15.09.2022 г.


Заповед № РД-11-865/12.09.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно–възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“ – дясна тръба, виадукт при км 33+910 -  дясно платно, виадукт при км 34+220 – дясно платно, виадукт при км 35+144 – ляво платно и виадукт при км 35+760 – дясно платно на АМ „Хемус“

12.09.2022 г.


Заповед № 11-829 от 08.09.2022 относно временна организация и безопасност на движението на републикански път I-8 в участъка от км 0+790 до км 7+399 за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

8.09.2022 г.


Заповед № 11-828 от 08.09.2022 относно временна организация и безопасност на движението на републикански път I-8 в участъка от км 7+400 до км 15+850 за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

8.09.2022 г.


Заповед № РД-11-812/2.09.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението /ВОБД/ за обект: „Ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен  - Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, участък от км 186+050 до км 197+700

02.09.2022 г.


Заповед № РД-11-780/30.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Търговски комплекс и бензиностанция „Фестър“ в имот №81832.12.12 месността „Трънката“, землище с. Чучулигово, общ. Петрич на АМ „Струма“ при км 438+300 дясно/ експлоатационен км 166+300 дясно/, с подобект: „Локално платно с етапни пътни връзки към АМ „Струма“ – вход на км 438+247,75 дясно /експлоатационен км 166+247,75 дясно/ и  изход на км 438+645 дясно /експлоатационен км 166+645 дясно/

30.08.2022 г.


ЗАПОВЕД № РА-11-776 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по същ.път I-1) = 58+128,47( километраж по проект). Участък 1: Път I-1 „Видин - Димово“ от км 33+400 до км 47+000“.
26.08.2022 г.


ЗАПОВЕД № РД-11-775 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Подмяна на дилатационни фуги на мостово съоръжение на територията на ОПУ Велико Търново – надлез при км 129+188 /Пътна връзка „Русе – Варна“/, път I-4 /Южен пътен възел/ в гр. Велико Търново“.

26.08.2022 г.


Заповед № РД-11-770/26.08.2022 г. относно  временна организация и безопасност на движението на път I-5 в участъка „Кърджали – Маказа“ от км 345+252 до км 344+205 ляво във връзка с обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали - полагане на водопровод по Гл. клон ХІІ-2 и ХІІ-3 по път І-5 „Хасково - Кърджали - Маказа" (ул. „Първи май" в урб. територия на гр. Кърджали)“

26.08.2022 г.


Заповед № РД-11-765/24.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонт на републикански път І-8 (София - Пловдив - Граница Хасковска област) в участъка от км 231+000 до км 275+600“, I етап от км 231+000 до км 242+592“

24.08.2022 г.


Заповед № РД-11-751/17.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонт на републикански път I-3 от км 101+200 до км 105+350 (Обход на гр. Долни Дъбник)“

17.08.2022 г.


Заповед № РД-11-750/17.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Подмяна на дилатационни фуги на мостови съоръжения на път I-5 на територията на ОПУ Велико Търново – надлез при км 104+753“

17.08.2022 г.


Заповед № РД-11-749/17.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-4 /Е-772/ „Коритна – Български извор – Микре – о.п Севлиево – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен)“ от км 250+300 до км 258+827“

17.08.2022 г.


Заповед RD-11-748/16.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението на републикански път I-4 в участъка от км 242+109 до км 243+529  за обект: „Изграждане на АМ „Хемус“, Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участъка в строителството), включително пътен възел „Буховци-Юг“ (при пресичането на път I-4  с път III-5102) – Етап 3, с изпълнител „Автомагистрали“ ЕАД

16.08.2022 г.

Заповед RD-11-747/16.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението в участъка от км 138+767 до км 139+968 на републикански път I-3 във връзка с провеждане на масови мероприятия с отбиване на движението от центъра на гр. Луковит, с възложител Община Луковит

16.08.2022 г.

Заповед № РД-11-729/ 09.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Аварийно укрепване и възстановяване на пътно тяло“ в участъка от км 21+270 до км 24+180 дясно платно на АМ „Струма“

10.08.2022 г.


Заповед № РД-11-715/ 05.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Подмяна на дилатационни фуги на мостови съоръжения на път I-5 на територията на ОПУ Велико Търново – надлез при км 104+905,50“

05.08.2022 г.

 


Заповед № РД-11-697/03.08.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Етапно изпълнение на довеждаща инфраструктура на Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2 км 119+900, и съпътстваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7 км 115+756“

03.08.2022 г.


Заповед № РД-11-692/ 29.07.2022 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна“

29.07.2022 г.


Заповед № РД-11-684/ 28.07.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“

28.07.2022 г.


Заповед № РД-11-674/21.07.2022 г. временна организация и безопасност на движението за обект: „Търговски комплекс и бензиностанция „Фестър“ в имот № 81832.12.12, местността „Трънката“, землище на с. Чучулигово, общ. Петрич на АМ „Струма“ при км 438+300 дясно /експлоатационен км 166+300 дясно/“, с подобект: „Локално платно с етапни връзки към АМ „Струма“ – вход на км 438+247,75 дясно /експлоатационен км 166+247,75 дясно/ и изход на км 438+645 дясно /експлоатационен км 166+645 дясно/“, с възложител „Фестър“ ООД и изпълнител „Булстрейд“ ООД

21.07.2022 г.


Заповед № РД-11-653/15.07.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път I-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01“

15.07.2022 г.


Заповед № РД-11-649/15.07.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението във връзка с изграждане на пътна връзка за обект: „Бензиностанция, ТИР – паркинг и КОО“ в ПИ 14787.137.20 /стар идентификатор 137020/, местност „Халитова курия“, землище на с. Георги Добрево, община Любимец, област Хасково в обхвата на АМ „Марица“ при км 85+185, дясно /стар км 90+285, дясно/

15.07.2022 г.


Заповед № РД-11-641/13.07.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: ,,Реконструкция на довеждащи водопроводи от помпена станция „Север“ до гр. Пловдив“

13.07.2022 г.


Заповед № РД-11-637/12.07.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-1 (E79) в участъка от км 167+060 до км 172+020 – етап 1 и етап 2 за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) “Мездра – Ботевград“, ЛОТ2 от км 161+367 до км 174+800“, с изпълнител ДЗЗД „МБ ЛОТ2-2019“

13.07.2022 г.


Заповед № РД-11-623/ 08.07.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението при пълно затваряне на автомобилното движение по път III-2009 от км 0+600 до км 2+000

08.07.2022 г.


Заповед № РД-11-584/05.07.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за ограничаване на движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона по път III-112 от км 0+000 до км 47+650

05.07.2022 г.


Заповед № РД-11-564/30.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за въвеждане на „Реверсивно движение" по път I-1 /Е-79/ /София - Владая - Перник/ в участъците от км 276+040 до км 277+610 и от км 278+567 до км 281 +800

30.06.2022 г.


Заповед № РД-11-565/30.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението във връзка с провеждане на Мото-рок фестивал на терен в близост до Републикански път I-8 в участъка с. Нови хан, в. з. Побит камък. Община Елин Пелин

30.06.2022 г.


Заповед № РД-11-563/30.06.2022 г. относно Временна организация и безопасност на движението на път I-1 (E79) в участъка от км 167+060 до км 172+020 – етап 1 и етап 2 за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) “Мездра – Ботевград“, ЛОТ2 от км 161+367 до км 174+800“, с изпълнител ДЗЗД „МБ ЛОТ2-2019“

30.06.2022 г.


Заповед №РД-11-560/29.06.2022 г. относно:  Временна организация и безопасност на движението на републикански път I-4 в участъка от км 242+109 до км 243+529 за обект: „Изграждане на АМ „Хемус“, Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 - по идеен проект) до км 310-940 (начало на участъка в строителството), включително пътен възел „Буховци-Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102)

29.06.2022 г.


Заповед №РД-11-559/29.06.2022 г. относно:  Временна организация и безопасност на движението за обект: „Аварийни ремонтно - възстановителни работи на жп надлез на бул. „Ришки проход“ над жп линия „София - Варна“, с възложител община Шумен

29.06.2022 г.


Заповед №РД-11-558/29.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност па движението за обект: „Подмяна на дилатационни фуги на мостови съоръжения на път  I-5 на територията на ОПУ Велико Търново - надлез при км 104±905,50“

29.06.2022 г.


Заповед №РД-11-557/29.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на републикански път 1-8 „София - Пазарджик - Пловдив“ от км 147+750 до км 188+268,65, участък от км 147+750 до км 161+100 и от км 183+000 до км 187+050“

29.06.2022 г.


Заповед №РД-11-556/29.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на републикански път 1-8 „София - Пазарджик“ от км 147+750 до км 188+268,65 в участъка от км 163+280 до км 172+488 /Етап I/ и от км 172+998 до км 182+745 /Етап II/“

29.06.2022 г.


Заповед №РД-11-545/27.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт в участъка на АМ „Марица“ с извършване на СМР от км 101+800 до км 107+220 ляво платно и от км 103+240 до км 107+220 дясно платно

27.06.2022 г.


Заповед №РД-11-542/24.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89“

24.06.2022 г.


Заповед №РД-11-531/17.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението /ВОБД/ в участъка от км 14+100 до км 19+750 – дясно платно на АМ „Тракия“ за обект: „Ремонтно-възстановителни дейности на асфалтовата настилка в участъка от км 16+540 до км 19+700, дясно платно на АМ „Тракия“, с изпълнител „Автомагистрали“ ЕАД.

17.06.2022 г.


Заповед №РД-11-530-/17.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно–възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“ – дясна тръба, виадукт при км 33+910 -  дясно платно, виадукт при км 34+220 – дясно платно, виадукт при км 35+144 – ляво платно и виадукт при км 35+760 – ляво платно, на АМ „Хемус“ с изпълнител „Автомагистрали“ ЕАД.

17.06.2022 г.


Заповед № РД - 11-524/16.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“

16.06.2022 г.


  Заповед № РД-11-508/09.06.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението във връзка с извършване на строително монтажни работи (СМР) по „Пътна връзка за общински път IV-клас в поземлен имот с идентификатор 55840.10.6 от път I-5 „Кърджали – Маказа“ при км 347+700, ляво“

13.06.2022 г.


Заповед № РД-11-515 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП III – участък от км 166+853 до км 174+910

10.06.2022 г.


Заповед № РД-11-514/10.06.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП IV – участък от км 174+910 до км 178+010

10.06.2022 г.


Заповед № РД-11-513/10.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП I – участък от км 146+775 до км 158+095

10.06.2022 г.


Заповед № РД-11-498/07.06.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението и издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя за обект: „Пътна връзка за крайпътен обслужващ комплекс – бензиностанция, газстанция, зарядна, търговия, бързо хранене и ТИР – паркинг“ на АМ „Хемус“ при км 77+350 – дясно, в ПИ 87014.49.2 по КККР на Община – Ябланица в неурбанизирана територия“

07.06.2022 г.


Заповед № РД-11-489/06.06.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „ВОД при пълно затваряне на автомобилното движение по път III-2009 от км 0+600 до км 2+000“

06.06.2022 г.


Заповед № РД -11- 482/03.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-9 км 252+244 (км 246+550 старо километриране) - мост „Пода“ над р. Факийска“ с възложител община Бургас

03.06.2022 г.


Заповед № РД -11- 480/02.06.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Етапно изпълнение на довеждаща инфраструктура на Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2 км 119+900, и съпътстваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7 км 115+756“,с Възложител Община Шумен

02.06.2022 г.


Заповед № РД - 11-466/31.05.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтни дейности на републикански път I-7 Мокрен – Зимница – о.п. Елхово – п.к. Лесово – граница Турция от км 265+631 до км 274+930 и от км 274+930 до км 290+086, участък от км 265+631 до км 271+213“

31.05.2022 г.


Заповед № РД - 11-465/31.05.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно-възстановителни работи на дилатационни фуги на големи съоръжения по АМ „Хемус“ на територията на ОПУ – Шумен, подобект: Ремонт на дилатационни фуги на големи съоръжения в участъка от км 337+302 до км 350+000“ 

31.05.2022 г.


Заповед № РД-11-461/27.05.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонт на дефектирала пътна настилка върху съоръжение над р. Омуровска при км 166+554 и ССП при км 166+906, дясно платно на АМ „Тракия”

27.05.2022 г.


Заповед № РД-11-460/27.05.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно възстановителни дейности на виадукт при км 34+220 на АМ „Хемус“ с обходен маршрут за тежкотоварни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 тона в посока София – Варна“

27.05.2022 г.


Заповед № РД-11-440/25.05.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „ЕСИ-отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с. Равда, община Несебър, област Бургас“

25.05.2022 г.


Заповед № РД - 11-438/23.05.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на за обект: „Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път I-3 Бяла – Ботевград при км 41+394 с идентификатор № PVN 16.37647.01“ 

23.05.2022 г.


Заповед № РД-11-437/20.05.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 0+790 до км 7+399 на път I-8 „Калотина – София“ за обект: „Модернизация на път I-8 “Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

23.05.2022 г.


Заповед № РД-11-436/20.05.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово-Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен-Бургас/ и локални платна“

20.05.2022 г.


Заповед № РД-11-434/20.05.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Въвеждане на ограничение на движението на МПС в зоната на пътен надлез на път III-5007 „Ягода - Конаре“ км 0+000 над път I-5 „Казанлък – Стара Загора“ при км 213+357“, с изпълнител „Обединение ТРЗП Стара Загора“

20.05.2022 г.


Заповед № РД-11-427/18.05.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението на републикански път I-8 в участъка от км 7+400 до км 15+850  за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път” от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка” в участъка от км 7+400 до км 15+850

18.05.2022 г.


Заповед № РД-11-426/18.05.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 34+220 ляво платно на АМ „Хемус“ за временно възстановяване на движението на тежкотоварни автомобили с общо тегло над 20 тона в посока Ботевград – София“

18.05.2022 г.


Заповед № РД-11-425/18.05.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Изграждане на МТТ 20/0,4 kV в ПИ 32278.25.35, м-ст „Мъзгите“, гр.Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, захранване с кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб на ЕП 20 kV извод „Етър“

18.05.2022 г.


РСПП-126/17.05.2022 г. относно разрешение за специално ползване на пътищата чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя. Във връзка с обект: „Монтаж на ADSS по ВЛ 110 kV “Игнатиев“ в обхвата на АМ „Тракия“ при км 128+036“, движението  по АМ „Тракия“ в участъка от км. 126+036 до км. 130+036 ще бъде спряно в двете посоки, за периода от 10:30 до 11:00 ч. и от 11:30 до 12:00 ч. на 18.05.2022г.

17.05.2022 г.


Заповед № РД-11-412/11.05.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по същ.път I-1) = 58+128,47( километраж по проект). Участък 1: Път I-1 „Видин - Димово“ от км 33+400 до км 47+000“

11.05.2022 г.


Заповед № Рд-11-410/11.05.2022 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600“

11.05.2022 г.


Заповед № РД-11-409/11.05.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Подмяна на водопровод ст. Ф530мм по ул. “Рила“ в участъка от съществуваща арматурна шахта до кръстовището на ул. “Св. Св. “Кирил и Методий“ и ул. „Славянска“ гр. Обзор“, подобект: „Участък от кръстовището на ул. „Рила“ и ул. “Добротица“ до кръстовището ул. “Св. Св. “Кирил и Методий“ и ул. “Славянска“

11.05.2022 г.


Заповед РД-11-393/05.05.2022 за временна организация и безопасност на движението на път I-4 в участъка от км 242+109 до км 243+529 за обект: „Изграждане на АМ „Хемус“, Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участъка в строителството), включително пътен възел „Буховци-Юг“ (при пресичането на път I-4  с път III-5102)

05.05.2022 г.


Заповед № РД-11-392 от 05.05.2022 г. относно: "Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтнo – възстановителни работи на надлез над ЖП линия Пловдив – Бургас при км 159+949 ляво на АМ „Тракия””

05.05.2022 г.


Заповед № 94-00-3084/29.04.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: ,,Превантивен ремонт на републикански път I-8 „София – Пазарджик“ от км 147+750 до км 188+268,65 в участъка от км 163+280 до км 172+488 /Етап I/ и от км 172+998 до км 182+745 /Етап II/“

05.05.2022 г.


Заповед № РД-11-364/04.05.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. "Освобождение", гр. Белово" в урбанизираната територия на гр. Белово, община Белово, съвпадащ с трасето на републикански път I-8 от км 161+100 до км 162+900

05.05.2022 г.


Заповед № РД-11-359/03.05.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Етапно изпълнение на довеждаща инфраструктура на Индустриален парк Шумен: Ново кръгово кръстовище №2 на път I-2 км 119+900, и съпътстваща инфрdструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7 км 115+756"
03.05.2022 г.


Заповед № РД - 11-356/03.05.2022 г. относно:  Временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 (Е-772) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново- о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен) от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна“

03.05.2022 г.


Заповед РД-11-352/29.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Обезопасяване на участък от пътното платно (аварийна лента) на п.в. „Мухово“ при км 46+000 на АМ „Тракия“

29.04.2022 г.


Заповед РД-11-351/29.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Обезопасяване на участък от пътното платно – аварийна лента при км 346+800, ляво платно на АМ „Тракия““

29.04.2022 г.


Заповед РД-11-350/29.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус““

29.04.2022 г.


Заповед РД-11-349/29.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ограничаване на движението по аварийна лента на виадукт при км 34+220 дясно платно на АМ „Хемус“, поради предаварийното състояние на виадукта“

29.04.2022 г.


Заповед РД-11-348/29.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Аварийно състояние на ригел на стълб С6 на виадукт при км 34+220 дясно платно – осигуряване на безопасност на трафика на АМ „Хемус“ с обходен маршрут за тежкотоварни автомобили с технически допустима  максимална маса над 12 тона“

29.04.2022 г.


Заповед РД-11-347/29.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Аварийно укрепване  и възстановяване на пътно тяло“ в участъка от км 21+270 до км 24+180 дясно платно на АМ „Струма“

29.04.2022 г.


Заповед РД-11-345/28.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Аварийно укрепване и възстановяване на пътно тяло“ в участъка от км 21+270 до км 24+180 дясно платно на АМ „Струма“

28.04.2022 г.


Заповед РД-11-333/26.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-5 от км 147+495 до км 147+595 за обект: "ВиК отклонения - канал и водопровод за УПИ XV-378 и XVI-395 , кв. 82, гр. Габрово, II-ри етап, I-ва част, чрез пресичане на път I-5/E-85 при км 147+543 и км 147+544 

26.04.2022 г.


Заповед РД-11-332/26.04.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“

26.04.2022 г.


Заповед № РД - 11-327/26.04.2022 г. относно:  Временна организация и безопасност на движението за обект: "Нови улици в кв. 66, кв.67 и кв. 68 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас с предвидени
участъци:-Участък 1-нова улица с крайулично паркиране от о.т. 180-182-183-184-185-186-187-188 до о.т.189;-Участък 2- нова улица с крайулично паркиране от о.т. 211-212-213-193-190 до о.т.188"

26.04.2022 г.


Заповед № РД - 11-331/26.04.2022 г. относно:  Временна организация и безопасност на движението за обект: „Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", на обект:"Изграждане на пешеходен надлез над улица "Магистрална" на републикански път I-4 Севлиево-Велико Търново-Антоново при км 128+000

26.04.2022 г.


Заповед № РД - 11-328/26.04.2022 г. относно:  Временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище при с.Козар Белене на републикански път I-3 Бяла - Ботевград при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01"

26.04.2022 г.


Заповед № РД-11-298/14.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, участък от км 186+050 до км 197+700

14.04.2022 г.


Заповед РД-11-301/14.04.2022 г.  относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (Е-79) Мездра - Ботевград ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89“

14.04.2022 г.


Заповед РД-11-293/13.04.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ограничаване на движението по аварийната лента на виадукт при км 34+220 дясно платно на АМ „Хемус“, поради предаварийното състояние на виадукта“

13.04.2022 г.


Заповед № РД-11-285/11.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: "Обезопасяване на участък от пътното платно – аварийна лента при км 346+800, ляво платно на АМ "Тракия""

11.04.2022 г.


Заповед № РД-11-281/08.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-2 от км. 187+600 до км. 188+420 за: „Пътна връзка и път към крайпътен обект „Зърнобаза“ в ПИ с идентификатор №32278.55.51, местност „Карагюлска кория“, гр. Игнатиево, Обшина Аксаково, Област Варна на път I-2 “Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна“ от км. 188+045 до км. 188+099,50 вдясно“

08.04.2022 г.


Заповед № РД-11-275/07.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-7 в участъка Силистра – Шумен - Ямбол от км 120+175 до км 120+915 ляво за обект: „Преместваем павилион в ПИ с идентификатор 83510.373.6, м. „Якова“, землището на гр. Шумен, общ. Шумен, Пътна връзка с път I-7 „Силистра – Шумен – Ямбол“ при км 120+525 ляво“

08.04.2022 г.


Заповед № РД-11-274/07.04.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-2 “Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна“ във връзка с изграждане на „Пътна връзка за УПИ 026003 „Крайпътен обект - автосервиз, пункт за технически прегледи, газостанция и снекбар“

08.04.2022 г.


Заповед № РД-11-14/01.04.2022 относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението във врезка с извършване на строително-ремонтни работи на обект: "Интегриран воден проект на агломерация Смолан", подобект канализационен клон 144.4 на път III-866 Смолян - Стойките (ул. Димитър Благоев)

01.04.2022 г.


Заповед № РД-11-252/31.03.2022 относно: Временна организация и безопасност на движението за обект:„Аварийно състояние на ригел на стълб С6 на виадукт при км 34+220 дясно платно – осигуряване на безопасност на трафика на АМ „Хемус“ с обходен маршрут за тежкотоварни автомобили с технически допустима маса над 12 тона“

31.03.2022 г.


Заповед РД-11-250/31.03.2022 г. относно въвеждане на временна организация на движението през прохода Шипка – участък от път I-5 /Е-85/ от км 155+250 до км 184+000 на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3 (чл.149, ал.1, т.3, буква „в” от ЗДвП) и ремаркета, включително полуремаркета от категория О4 - пътни превозни средства с технически допустима максимална маса над 10 тона (чл. 149, ал.1, т.5, буква „г” от ЗДвП)

31.03.2022 г.


Заповед № РД - 11-248/31.03.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за въвеждане на „Реверсивно движение“ на път I-1 София – Перник в участъка от км 285+753 до км 286+985 

31.03.2022 г.


Заповед № РД-11-239/30.03.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-1 (Е79)  в участъка от км 58+724 до км 59+534 за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) Видин – Ботевград, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по същ. път I-1) = 58+128.47 (километраж по проект)“, участък № 3 етап 2: Път: I-1 Бела - Ружинци  от 47+400 до км 58+128,47

30.03.2022 г.


Заповед № РД-11-216/18.03.2022 г. относно: Временна отганизация и безопастност на движението за обект: „Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, гр. Белово в урбанизираната територия на гр. Белово, община Белово, съвпадащ с трасето на републикански път I-8 от км 161+100 до км 162+900

29.03.2022 г.


Заповед РД-11-223/24.03.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Вход – изход към ПИ 038003 от път I-8 при км 93+350 дясно, землище на с. Нови хан, общ. Елин Пелин“

24.03.2022 г.


Заповед № РД - 11-222/24.03.2022 г. относно:  Временна организация и безопасност на движението за обект: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на републикански път I-4 Севлиево-Велико Търново-Антоново при км 128+000

24.03.2022 г.


Заповед № РД - 11-221/24.03.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението във връзка с изграждане на пътна връзка за обект: „Бензиностанция, ТИР – паркинг и КОО“ в ПИ 14787.137.20 /стар идентификатор 137020/, местност „Халитова курия“, землище на с. Георги Добрево, община Любимец, област Хасково в обхвата на АМ „Марица“ при км 85+185, дясно /стар км 90+285, дясно/

24.03.2022 г.


Заповед № РД - 11-220/22.03.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „ВОБД на АМ „Тракия“ за временни пътни връзки при км 338+620, дясно (изход) и при км 338+675, ляво (вход-изход) към кариера за инертни материали“

22.03.2022 г.


Заповед РД-11-218/21.03.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението и издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя за обект: „Изграждане на нова система за средна скорост и проверка валидност на гражданска отговорност на територията на ОДМВР Ловеч и Русе“, подобект: : „Изграждане на Г-образна рамка на път I-4 при км 50+668 /дясно/,осветително тяло при км 50+683 и кабелно захранване НН по път I-4 от км 50+668 до км 50+789-дясно, по път II-35 от км 55+790 до км 55+789 – дясно, в землището на с. Абланица“

21.03.2022 г.


Заповед № РД - 11-209/16.03.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-1 (E79) в участъка от км 167+060 до км 172+020 – етап 1 и етап 2 за обект: „Модернизация на път   I-1 (E79) Мездра – Ботевград, ЛОТ2 от км 161+367 до км 174+800“

16.03.2022 г.


Заповед № РД - 11-156/21.02.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект „Модернизация на път I-1 (Е79)  Видин – Ботевград, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по същ. път I-1) = 58+128.47 (километраж по проект). Участък 1: Път I-1 Видин – Димово от км 33+400 до км 47+000“

21.02.2022 г.


 

Заповед № РД - 11-148/18.02.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението и издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя за обект „Изграждане на нова система за средна скорост и проверка валидност на гражданска отговорност на територията на ОДМВР Ловеч и Русе“, подобект: „Изграждане на Г-образна рамка на път I-4 при км 39+350 /дясно/ и кабелно захранване НН по път I-4 от км 39+350 до км 39+404 дясно, в землището на с. Голец“

18.02.2022 г.


Заповед № РД - 11-141/16.02.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението и издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя за обект: "Изграждане на нова система за средна скорост и проверка валидност на гражданска отговорност на територията на ОДМВР Ловеч и Русе"

16.02.2022 г.


Заповед № РД - 11-136/15.02.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: ,,Ремонт на републикански път I-8 „София – Пазарджик – Пловдив“ от км 147+750 до км 188+268,65, участък от км 147+750 до км 161+100 и от км 183+000 до км 187+050“

15.02.2022 г.


Заповед № РД - 11-133/14.02.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 0+790 до км 7+399 на път I-8 "Калотина-София" за обект: "Модернизиране на път I-8 "Калотина-Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка

14.02.2022 г.


Заповед № РД-11-122/07.02.2022 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път I-3 "Бяла - Ботевград" при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01"

07.02.2022 г.


Заповед № РД - 11-116/04.02.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на републикански път I-4 „Севлиево-Велико Търново-Антоново“ при км 128+000"

04.02.2022 г.


Заповед № РД - 11-108/04.02.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР за обект "Изграждане на Г-образна рамка на път I-5 при км 33+996 /дясно/, осветително тяло км 33+981 и кабелно захранване НН от км 33+995 до км 34+227 - дясно, в землището на с. Обретеник"

04.02.2022 г.


Заповед № РД-11-106/4.02.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР за обект "Изграждане на Г-образна рамка на път I-5 при км 25+596 /дясно/ и кабелно захранване НН от км 25+596 до км 25+740-дясно, в землището на с. Тръстеник"

04.02.2022 г.


Заповед № РД - 11-103/04.02.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за въвеждане на „Реверсивно движение“ по път I-1   /Е-79/ /София – Владая – Перник/ в участъците от км 276+040 до км 277+610  и от км 278+567 до км 281+800

04.02.2022 г.


Заповед № РД-11-88/26.01.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: ,,Превантивен ремонт на републикански път I-8 „София – Пазарджик“ от км 147+750 до км 188+268,65 в участъка от км 163+280 до км 172+700 /Етап I/ и от км 172+750 до км 182+745 /Етап II/“

26.01.2022 г.


Заповед № РД-11-87/26.01.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Подобряване на организацията на движението на кръстовище при км 172+743 на републикански път I-8“

26.01.2022 г.


Заповед № РД-11-36/20.01.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Изготвяне на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“, подобект: „ПВ Белокопитово“

20.01.2022 г.


Заповед № РД-11-37/20.01.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-4  в участъка „Търговище – Белокопитово“ от км 244+462 до км 250+300 и от км 250+300 до км 258+683 за обект: Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260“

20.01.2022 г.


Заповед № РД - 11-18 от 07.01.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-5 в участъка „Кърджали – Маказа“ от км 345+470 до км 344+880 ляво във връзка с изграждане на пътни връзки за обект: „Изграждане на пътни връзки и локално платно за транспортно обслужване през ПИ 40909.127.415, ПИ 40909.127.507 и ПИ 40909.13.922, 40909.126.123 за имоти 40909.127.504 и 40909.13.923, гр. Кърджали“

11.01.2022 г.


Заповед № РД - 11-17 от 07.01.2022 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване и обезопасяване на скатове при км 31+690 до км 33+820 на АМ „Струма“ ляво платно, чрез полагане на система от високоякостни мрежи, анкери и въжета"

11.01.2022 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg