Купете е-винетка: bgtoll.bg

Сигнали за проекти на ЕС

Сигнали за нередности по европейски програми
 

Уважаеми посетители,

 

Вашите сигнали за нередности, злоупотреби, конфликт на интереси и подозрения за измами по проекти, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС, които реализира Агенция " Пътна инфраструктура", можете да изпращате на:

  • пощенски адрес: София 1606, бул, "Македония" №3;

  • електронен адрес: signali.nerednosti@api.bg

Сигнали за нередности могат да бъдат подавани в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура" от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Сигнали могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът трябва да съдържа достатъчно информация за нарушението и конкретния проект.

Отговор на постъпилия сигнал ще получите в срок до 30 дни след извършване на проверка за достоверността на информацията в сигнала.

 

Всеки сигнал за нередност, които не е от компетенциите на Агенция " Пътна инфраструктура" се препраща до институцията, за която се отнася, като подателят на сигнала се уведомява на посочения от него адрес.

 

Информация за гражданите

 

Сигнали можете да подавате и на безплатен телефон с номер 0800 130 10

Номерът се набира без код за София от цялата страна.

На този телефон не се приемат сигнали, незасягащи темата „НЕРЕДНОСТ“, „ПОДОЗРЕНИЕ ЗА ИЗМАМА“ и „КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“, отнасящи се за проекти по оперативни програми на Европейския съюз.

Обажданията се записват автоматично, подадения сигнал се регистрира, след което започва проверка по случая. Желателно е да посочвате подробна информация за нарушенията и фактите, които са Ви известни. Това ще даде възможност за предприемане на своевременни действия и предотвратяване на евентуални корупционни прояви.

Агенция "Пътна инфраструктура" гарантира конфиденцйалност, лоялност и коректност, по отношение на получената информация и личните данни на гражданите. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура", са предвидени мерки и е осигурена защита на данните, включени в информационната система на агенцията.

 

Подай сигнал за нередност тук.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg