Купете е-винетка: bgtoll.bg

Държавни инвестиционни заеми

Програма "Държавни инвестиционни заеми"

 

Програмите и проектите, управлявани от Агенция "Пътна инфраструктура", са базирани на стратегията за приоритетно изграждане на автомагистралите, ново строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт на републиканските пътища.

 

Част от тези проекти са с източници на финансиране от държавно гарантирани заеми и Републикански бюджет (съфинансиране).

 

Държавно гарантирани заеми са заемите на база на финансови договори между правителството на Република България и съответната финансиращата институция.

Транзитни пътища V

Проект "Транзитни пътища V"

Транзитни пътища IV

Проект "Транзитни пътища ІV"


Проект за Рехабилитация на пътната инфраструктура - Световна банка

Проект за Рехабилитация на пътната инфраструктура - Световна банка

Подобрени пътища, подобрен живот

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg