Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 2

Наименование на проекта: Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 2

 

Път ІІ-15 Враца – Оряхово

 • Участък: от км 0+000.00 до км 3+028

Път ІІ-11 Гиген – Милковица

 • Участък: от км 174+867 до км 196+144

 

Допълнителен подучастък:
от км 172+164 до км 174+867

Път ІІ-35 Плевен – Троян - Кърнаре

 Участък: от км 46+105 до км 66+410

Обща дължина: 44,610 км;

Обща дължина с допълнителен подучастък: 47,313 км;

 

 

Техническо описание:                 - рехабилитация на второкласни участъци от Републиканската пътна мрежа;

 Изпълнител на СМР:                    - Сдружение „Трейс Плевен” ДЗЗД с водещ партньор „Трейс Груп Холд“;

 Договорното Споразумение:            - 25.07.2008 г.;

 Допълнително Споразумение № 1:   - 20.04.2011 г.;

 Стойност на Договора:                   - 20 253 431.74 лева без ДДС;

 Нареждания за изменения - 4 бр.     - за 1 738 236.95 лева с ДДС;

 Начало на работите:                       - на 18.11.2008 г.

 Удължаване на срока:                     - до 30.06.2011 г.;

 Срок на Договора                           - 945 дни и 365 дни за съобщаване на дефекти;                  

Строителен надзор

(без допълнителен подучастък)         - „Пътконсулт  2000 –Три Ес” ;

Стойност                                        - 981 000 лв. с ДДС;  

Строителен надзор допълнителен подучастък:   „Пътинвест инженеринг“ АД

Стойност на договора –                                         -17 904 лв. с ДДС;       

Авторски надзор 
(без допълнителен подучастък)                                     - Обединение „Пътинженеринг 2000“

Стойност на договора –                                         - до 30 000 лв. без ДДС;     

Път ІІ-35 Плевен – Троян - Кърнаре

Участък: от км 46+105 до км 66+410

Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 15.12.2011 г.;

 • Протокол за установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 13.07.2012г.
 • Издадено разрешение за ползване – 19.07.2012г.;

 

Път ІІ-11 Гиген – Милковица

Участък: от км 174+867 до км 196+144

 • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 11.10.2011г.
 • Протокол за установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 18.07.2012г.
 • Издадено разрешение за ползване – 20.07.2012г.;

 

Допълнителен подучастък към участък 2

На Път II-11 Гиген – Брест - Милковица

От км 174+864 до км 196+147

В с. Гиген на Път II-11 от км 172+164 до км 174+867

 • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 28.06.2012 г.;
 • Протокол за установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 31.07.2012 г.;
 • Издадено разрешение за ползване – 01.08.2012 г.;

Път ІІ-15 Враца – Оряхово

Участък: от км   0+000.00 до км 3+028;

 • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 28.10.2011 г.;
 • Протокол за установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 –31.07.2012 г.;
 • Издадено разрешение за ползване – 01.08.2012 г.;

Процентно изпълнение на проекта – 100 %

Финансово изпълнение на проекта – 21 113 795 лева без ДДС СМР

Издаден окончателен сертификат.

 

 

Последно променен на 5 Февруари 2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg