Купете е-винетка: bgtoll.bg

Териториално сътрудничество

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 - 2020 г.


Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020


Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.


Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg