Купете е-винетка: bgtoll.bg

Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

 

ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020

 

Програма Интеррег V-A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти.

Проектите се финансират, както следва: 85% от ЕФРР, 13% национално съфинансиране от двете партниращи държави (България и Румъния) и 2% собствен принос на бенефициентите.

Агенция "Пътна инфраструктура" кандидатства по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег V-A Румъния – България в партньорство с Окръжен съвет Долж, Румъния, с три съвместни проекта, които бяха одобрени за финансиране и в момента са в процес на изпълнение.

 

Проектите, които АПИ изпълнява в момента, са следните:

 

Проект ROBG-408  Целенасочени усилия за подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната област, Модернизация на път DJ 652A, DN 6 Carcea - DN 65 от км 0+000 до км 6+200, окръг Долж и Основен ремонт на път III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен

 

Проект ROBG-375  Долж - Монтана: Съвместни стъпки за по-добра свързаност, Модернизация на път DJ 561B Segarcea (DJ 561) - Zăval (DN55A), от км 12+130 - до км 24+260, окръг Долж и Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана

 

Проект ROBG‑390  Монтана - Долж: По‑добър достъп - по‑близки общности, Основен ремонт на път II‑81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана и Модернизация на Окръжен път DJ 561B Segarcea - Drănic от км 0+000 до км 12+130, окръг Долж

 

 

Новини

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg