Купете е-винетка: bgtoll.bg

Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки - 2011 г.

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на три броя автомобили с висока проходимост (4х4) при условията на оперативен лизинг, необходими за осъществяване на проверки на място на обект АМ Тракия Лот 2, Лот 3 и Лот 4”
 Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект: Проект „ Транзитни пътища V “, Лот 12, Път І – 4 Велико Търново - п.к Лясковец , у-к: от км 134+000 до км 137+967.44, Път І – 4 Ястребино – Омуртаг,у-к: от км 180+500 до км 197+746 ,Път І – 4 Пролаз –Търговище, у-к: от км 214+630 до км 223+492.74,Път І – 4 Търговище – Белокопитово и рекoнструкция на пътен възел , у-к: от км 231+968.78 до км 238+238.53 , Път І – 4 Коритна – Севлиево, у-к: от км 25+024 до км 51+491.Обща дължина 62,812 км

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация иреконструкция  на обект: Лот 18, „Транзитни пътища V”, Път II-13 „Борован-Кнежа” от км 44+030 до км 51+269,70, Път II-13 „Борован-Кнежа” от км 53+400 до км 67+300, Път II-81 „Петрохански проход” от   км 50+820,08 до км 72+706,16, Път II – 81 „ Обход на гр. Берковица „  от км. 72+685.15 до км.77+537.92 , Път II-81 „Йончеви ханове-Благово” от км 79+900 до км 86+289,51
Документация


Документация за участие за открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за извършване на поддържане(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1169,4 км републикански 

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на надлез “Владимир Павлов” на път І-9 при км 238+125

Документация


Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: "Застраховане на автомобили собственост на Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ)

Документация


Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ПЪТ Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка

ОВОС

Документация

Приложения

 


Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ПЪТ Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368”

ОВОС

Документация

Приложения

Приложение


Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предметОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „АМ ”СТРУМА” ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000”

ОВОС

Документация

Приложения

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА във връзка с изпълнението на ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА ”СТРУМА” ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000

ОВОС

Документация

Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали

Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по РПМ


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект Лот 8А , Път I -7 “Пътно кръстовище с път I-6 (Петолъчката) с. Веселиново” от км 232+476.27 до км 247+913.77 и Път I-7 “с. Веселиново – с. Окоп” от км 247+913.77 до км 265+190.5 oт проект “Транзитни пътища V“ ,  област Ямбол.

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА” /А-1/ ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО, УЧАСТЪК: ЛОТ 2 “ ДИМИТРОВГРАД – ХАРМАНЛИ”, ОТ КМ 36+400 ДО КМ 70+620

ОВОС

Документация

Приложение

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА” /А-1/ ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО, УЧАСТЪК: ЛОТ 1 “ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО"

ОВОС

Документация

Приложения

Въпроси и отговори


Документация за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на обект: Ремонт на път ІІІ-5006 „Габрово-Узана”, Реконструкция на бул.”Трети март”, гр.Габрово І-ви етап - от км 2+100 до км 2+707 ІІ-ри етап - от км 3+094 до км 4+385

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: АМ “Тракия” /София – Пловдив/ от км 119+200 до км 133+600, вкл

Документация

 


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА” /А-1/ ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО, УЧАСТЪК: ЛОТ 1 “ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО"

ОВОС

Документация

Приложение

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на реконструкция и рехабилитация на обект: Проект „Транзитни пътища V” Лот5

Документация

Въпроси и отговори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект: Лот 17, „Транзитни пътища V”, Път II-16 „Мездра

Документация

 


Документация за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на идеен и технически проект “Обходен път на гр. Бургас - І–ви етап от км 230+700 на път І-9 “Сарафово-Бургас” до км 493+5

Документация

 


Документация за участие за открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на идеен и технически проект на обект: “Път І-5 Обходен път на гр. Кърджали”

Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ ”ХЕМУС” „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460

ОВОС

Документация

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС” „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460

ОВОС

Документация

Приложения

Приложения

Въпроси и отговори

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg