Купете е-винетка: bgtoll.bg

Поддържане на пътната мрежа

Алтернативни маршрути на Прохода на Републиката


Обходни маршрути по РПМ при влошени зимни условия


Договори за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по РПМ - 21.11.2022 г. 

Задания за възлагане на дейности по текущ ремонт и поддържане

Архив поддържане на РПМ

Карти за нивата на зимното поддържане на републиканските пътища 2015-2016 г.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg