Купете е-винетка: bgtoll.bg

Образци на документи

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ

 

Заявление за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата при заплащане на тол такса чрез закупуване на еднократна маршрутна карта в.т.ч. при заплатена два или повече пъти тол такса за един и същи номер на автомобил

 
Декларация за пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво


Заявление за възстановяване на суми на  собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво

 
Заявление за осъществяване на дейност като доставчик на декларирани данни

 
Заявление за регистрация на доставчик на европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ)


Заявление за регистрация на национален доставчик на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние (НДУ)

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg