Купете е-винетка: bgtoll.bg

Централна администрация

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Адрес: София,  бул."Македония" № 3

П.К. 1606

 

За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените на края на всеки ред мейл адреси. (*1)

Управителен съвет:

 

инж. Венцислав Ангелов,
Председател на Управителния съвет

тел. 9173 248
ventsislav.angelov at api.bg

инж. Десислава Паунова,
Член на Управителния съвет

тел. 9173 351
d.paunova at api.bg

Айсел Адем
и.д. Главен секретар

тел.  9173 235

aadem at api.bg

Бойка Стоилова,
Секретар на Управителния съвет

 

тел. 9173 493
b.stoilova at api.bg

 

 

Ситуационен център 

тел. 952 1605

Горещ телефон

0700 130 20
на цената на един градски разговор

Пропуски

тел. 952 1096

Деловодство

тел. 9173 246

Информация за актуални конкурси за работа, отдел "Човешки ресурси и канцелария"

 тел: 9173 454

Мирослава Симеонова,
Директор "Вътрешен одит"


тел. 9173 373
m.simeonova at api.bg

Мила Карамихова,
Директор "Комуникации и информация"

тел. 9173 408
m.karamihova at api.bg

Ивайло Иванов
Директор "Обществени поръчки и правно обслужване"

тел. 9173 232
iv.ivanov at api.bg

Емилия Петрова,
и.д. Директор "Бюджет, финанси и разплащания по проекти"

e.petrova at api.bg
тел. 9173 216

инж. Даниел Иваничков,
Директор "Поддържане на пътната инфраструктура"

тел. 9173 341
d.ivanichkov at api.bg

инж. Бисер Йорданов,
Директор "Управление на стратегически инфраструктурни проекти"

тел. 9173 301
b.yordanov at api.bg

инж. Пламена Пасева,
Директор "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

тел. 9173 313
p.paseva at api.bg

инж. Златка Петева,
Директор “Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014-2020

тел. 9173 333
z.peteva at api.bg

Николина Чапанова,
Директор "Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и
по програмите за териториално сътрудничество на ЕС"

тел. 9173 316
n.chapanova at api.bg

инж. Явор Иванов,
Директор "Анализ на риска и оперативен контрол"

тел. 9173 247
yavor.ivanov at api.bg

инж. Стела Кръстева,
Директор "Пътни такси и разрешителни"

тел.  9173 305
s.krasteva at api.bg

Айсел Адем,
Директор "Административно обслужване, човешки ресурси
и управление на собствеността"

тел.  9173 235

aadem at api.bg

инж. Силвия Варадинова,
и.д. Директор "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ"

тел. 9173 404
s.varadinova at api.bg

инж. Иван Димитров,
Директор "Информационни технологии и системи"

тел. 9173 415
i.dimitrov at api.bg

инж. Веселин Димитров,
Директор на Институт по пътища и мостове

тел. 9450 350,
ipm at api.bg

Георги Темелков,
Директор на Национално тол управление

070010876
g.temelkov at api.bg

Разрешения за специално ползване на пътищата
чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни
превозни средства

тел. 9173 465

Разрешения за специално ползване на пътищата чрез
изграждане и експлоатация на търговски
крайпътни обекти и пътни връзки към тях


тел. 9173 466
       9173 397
       9173 263

Отчуждителни процедури

тел. 9173 412
       9173 413
       9173 462

 

 

 

 

 

 

(*1) В мейл адресите символа @ е заменен с at за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща от spam роботи. За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените в края на всеки ред мейл адреси.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg