Купете е-винетка: bgtoll.bg

Централна администрация

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Адрес: София,  бул."Македония" № 3   
П.К. 1606   
    
За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените на края на всеки ред мейл адреси. (*1) 
    
    
Управителен съвет:
    
инж. Йордан Вълчев, 9173 248y.valchev at api.bg
Председател на Управителния съвет   
    
инж. Стоян Николов, 9173 351s.d.nikolov at api.bg
Член на Управителния съвет   
           
инж. Венцислав Атанасов 9173 254v.atanasov at api.bg
Член на Управителния съвет   
    
    
Весела Начева, 9173 262v.nacheva@api.bg
Главен секретар   
    
    
 
Елена Паисиева 9173 428e.paisieva at api.bg
Секретар на Управителния съвет   
 
Ситуационен център 
Горещ телефон за пътната обстановка                                                      070013020        
  *на цената на един градски разговор 
 
Пропуски 952 10 96 
    
Деловодство 9173 246 
    
Информация за актуални конкурси за работа, отдел "Човешки ресурси и канцелария" 9173 454 
                                 
 
Мирослава Симеонова, 9173 373m.simeonova at api.bg
Директор "Вътрешен одит"   
 
Мила Карамихова, 9173 408m.karamihova at api.bg
Директор "Комуникации и информация"   
 
Благородна Йорданова, 9173 232b.yordanova at api.bg
Директор "Обществени поръчки и правно обслужване"   
 
Звезделина Иванова, 9173 336zv.ivanova at api.bg
Директор "Бюджет, финанси и разплащания по проекти"   
 
инж. Даниел Иваничков, 9173 341d.ivanichkov at api.bg 
Директор "Поддържане на пътната инфраструктура"   
    
инж.Ива Павлова, 9173 301i.pavlova at api.bg
Директор "Управление на стратегически инфраструктурни проекти"   
    
инж. Пламена Пасева, 9173 313p.paseva at api.bg
Директор "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"   
    
инж. Златка Петева, 9173 333z.peteva at api.bg
Директор “Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020”   
    
Николина Чапанова, 9173 316n.chapanova at api.bg
Директор "Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС"   
 
инж. Явор Иванов, 9173 247yavor.ivanov at api.bg
Директор "Анализ на риска и оперативен контрол"   
 
инж. Стела Кръстева, 9173 305s.krasteva at api.bg
Директор "Пътни такси и разрешителни"   
    
Асен Марков, 9173 235a.markov at api.bg
Директор "Административно обслужване, човешки ресурси
и управление на собствеността"
   
 
инж. Силвия Варадинова, 9173 404s.varadinova at api.bg 
и.д. Директор "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ"   
    
инж. Иван Димитров, 9173 415i.dimitrov at api.bg 
Директор "Информационни технологии и системи"   
 
инж. Александър Тодоров, 945 03 50ipm at api.bg
Директор на Институт по пътища и мостове   
    
инж. Румен  Мутафчиев 070010876r.mutafchiev at api.bg
Директор на Национално тол управление   
    
Разрешения за специално ползване на пътищата
чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни
превозни средства
 9173 465 
    
Разрешения за специално ползване на пътищата чрез
изграждане и експлоатация на търговски
крайпътни обекти и пътни връзки към тях
 9173 466
9173 397
9173 263
 
    
Отчуждителни процедури 9173 412
9173 413
9173 462
 
    
    
(*1) В мейл адресите символа @ е заменен с at за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща от spam роботи. За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените в края на всеки ред мейл адреси.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg