Купете е-винетка: bgtoll.bg

Централна администрация

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Адрес: София,  бул."Македония" № 3

П.К. 1606

 

За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените на края на всеки ред мейл адреси. (*1)

Управителен съвет:

 

Тодор Василев,
Председател на Управителния съвет

тел. 9173 248
t.vasilev at api.bg

Николина Чапанова,
Член на Управителния съвет

тел. 9173 351
n.chapanova at api.bg

Асен Ненчев
Член на Управителния съвет

тел. 9173 254
a.nenchev at api.bg

Валерия Герова,
Главен секретар

тел: 9173 461
v.gerova at api.bg

Павлета Павлова,
Главен юрисконсулт /Секретар на Управителния съвет/

 

тел. 9173 493
p.p.pavlova at api.bg

 

 

Ситуационен център 

тел. 952 1605

Горещ телефон

0700 130 20
на цената на един градски разговор

Пропуски

тел. 952 1096

Деловодство

тел. 9173 246

Информация за актуални конкурси за работа, отдел "Човешки ресурси и канцелария"

 тел: 9173 454

Мирослава Симеонова,
Директор "Вътрешен одит"


тел. 9173 373
m.simeonova at api.bg

Мила Карамихова,
Директор "Комуникации и информация"

тел. 9173 408
m.karamihova at api.bg

Благородна Йорданова,
Директор "Обществени поръчки и правно обслужване"

тел. 9173 232
b.yordanova at api.bg

Велиана Стоянова,
Директор "Бюджет, финанси и разплащания по проекти"

v.stoyanova at api.bg
тел. 9173 216

инж. Петя Нейчева,
Директор "Поддържане на пътната инфраструктура"

тел. 9173 496
p.neicheva at api.bg

инж. Бисер Йорданов,
Директор "Управление на стратегически инфраструктурни проекти"

тел. 9173 301
b.yordanov at api.bg

инж. Пламена Пасева,
Директор "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

тел. 9173 313
p.paseva at api.bg

инж. Златка Петева,
Директор “Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014-2020

тел. 9173 333
z.peteva at api.bg

инж. Таня Кокошарова
Директор "Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и
по програмите за териториално сътрудничество на ЕС"

тел. 9173 261
 

инж. Явор Иванов,
Директор "Анализ на риска и оперативен контрол"

тел. 9173 247
yavor.ivanov at api.bg

инж. Стела Кръстева,
Директор "Пътни такси и разрешителни"

тел.  9173 305
s.krasteva at api.bg

Даниела Михнева
Директор "Административно обслужване, човешки ресурси
и управление на собствеността"

 

тел. 9173 235
d.mihneva at api.bg

инж. Десислава Паунова,
Директор "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ"

тел. 9173 404
d.paunova at api.bg

инж. Иван Димитров,
Директор "Информационни технологии и системи"

тел. 9173 415
i.dimitrov at api.bg

инж. Веселин Димитров,
Директор на Институт по пътища и мостове

тел. 9450 350,
ipm at api.bg

инж. Иво Иванов,
Директор на Национално тол управление

     070010876

Разрешения за специално ползване на пътищата
чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни
превозни средства

тел. 9173 465


Разрешения за специално ползване на пътищата чрез
изграждане и експлоатация на търговски
крайпътни обекти и пътни връзки към тях


тел. 9173 466
       9173 397
       9173 263

Отчуждителни процедури

тел. 9173 412
       9173 413
       9173 365
       9173 462

 

 

 

 

 

 

(*1) В мейл адресите символа @ е заменен с at за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща от spam роботи. За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените в края на всеки ред мейл адреси.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg