Купете е-винетка: bgtoll.bg

Документи за държавна помощ за превозвачите

Заповед РД-11-416 - 19.04.2024 г.

Приложение №1 - Заявление за кандидатстване - 19.04.2024 г.

Приложение №2 – Декларация за запознаване с условията за кандидатстване и изпълнени условия условия за допустимост на кандидата - 19.04.2024 г.

Приложение №3 – Таблица- 19.04.2024 г.

Приложение №4  – Отчет образец- 19.04.2024 г.

Приложение №5  – Декларация - 19.04.2024 г.

 

Вътрешни правила за критериите за подаване, разглеждане, преценка за допустимост и методика за оценка на заявленията за кандидатстване на транспортни предприятия

Приложение №1 – Заявление за кандидатстване

Приложение №2 – Декларация за приложимост

Приложение №3 – Таблица

Приложение №4  – Отчет образец

Приложение №5  – Декларация

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg