Купете е-винетка: bgtoll.bg

Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки - 2010 г.

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 1 рехабилитация на път III-112 и на път II-13

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 2 рехабилитация на път III-307

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 3 рехабилитация на път III-235

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 4 рехабилитация на път III-216

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 5 рехабилитация на път III-205 и на път II-49

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 6 рехабилитация на път II-29

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 7 рехабилитация на път II-29 и на път III-207

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 8 рехабилитация на път III-7008 и на път II-53

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 9 рехабилитация на път III-6061 и на път III-642

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 10 рехабилитация на път III-565 и на път II-56

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 12 рехабилитация на път II-59

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 13 рехабилитация на път III-5071, на път III-597 и на път III

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 14 рехабилитация на път II-63 и на път III-6204

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект Лот 15 рехабилитация на път III-181

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 1 рехабилитация на път III-112 Дъбова махала-Брусарци-Смирненски от км 16+174 до км 20+574.89 и на път II-13

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 2 рехабилитация на път III-307 Дерманци-Угърчин-Микре, от км 17+000 до км 41+462

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 3 рехабилитация на път III-235 Главиница-Зафирово от км 25+200 до км 39+117

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 4 рехабилитация на път III-216(п.к. с път II-21) - с. Ситово-гр.Дулово от км 0+000 до км 29+070

Документация


Публичност и визуализация

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 5 рехабилитация на път III-205 Разград-Ясеновец-Исперих от км 4+604 до км 11+185 и на път II-49

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 8 рехабилитация на път III-7008 Елхово-Пчела-Скалица от км 0+000 до км 3+094 и на път III-707

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 9 рехабилитация на път III-6061 п.к. с път III-606-Старосел-п.к. с път III-642 от км 0+000 до км 21+582

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 6 рехабилитация на път II-29 (Е-70) Добрич-ген.Тошево-Кардам-границата с Р.Румъния от км 52+345 до км 68+184

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 12 рехабилитация на път II-59 Момчилград-Крумовград от км 6+230 до км 24+522

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 7 рехабилитация на път II-29 Варна-Аксаково-о.п.Добрич от км 4+000 до км 6+900 и от км 9+900 до км 16+205 и на п

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 10 рехабилитация на път III-565 п.к. с път II-56 Шишманци от км 0+000 до км 17+000

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 13 рехабилитация на път III-5071 Чифлик-Г.Крепост-Стремци-Черноочене от км 2+680 до км 17+865, на път III-597, и

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 14 рехабилитация на път II-63 Перник-Брезник от км 7+620 до км 19+720 и на път III-6204

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет определяне на изпълнител за строителство на обект Лот 15 рехабилитация на път III-181 СОП - с. Ковачевци от км 0+000 до км 26+792

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-031 „Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на реконструкция на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-031 „Лот 31 Рехабилитация и рек

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от първи етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”

Документация 

АРХИВ - ТРП


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ДОБРИЧ

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СОФИЯ

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ТЪРГОВИЩЕ

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ПАЗАРДЖИК

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ГАБРОВО

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ХАСКОВО

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ КЪРДЖАЛИ

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ БУРГАС

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ЯМБОЛ

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ БЛАГОЕВГРАД

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ КЮСТЕНДИЛ

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ЛОВЕЧ

Документация

 


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ПЕРНИК

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ПЛЕВЕН

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВАРНА

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВИДИН

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ МОНТАНА

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СЛИВЕН

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СТАРА ЗАГОРА

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СИЛИСТРА

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА 25,580 КМ АВТОМАГИСТРАЛА “ХЕМУС” И 3,975 КМ ПЪТНИ ВРЪЗКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ШУМЕН

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ШУМЕН

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ РУСЕ

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ РАЗГРАД

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ПЛОВДИВ

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СМОЛЯН

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВРАЦА

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) ) НА АВТОМАГИСТРАЛЕН УЧАСТЪК ОТ АМ “ТРАКИЯ” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 208+097 И ПЪТНА ВРЪЗКА С АМ “МАРИЦА” С ДЪЛЖИНА – 2,250 КМ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ – СОФИЯ, ОПУ – ПАЗАРДЖИК, ОПУ -  ПЛОВДИВ И ОПУ – СТАРА ЗАГОРА

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) ) НА АВТОМАГИСТРАЛЕН УЧАСТЪК ОТ АМ “ХЕМУС” ОТ КМ  0+000 ДО КМ 70+294 И ПЪТНА ВРЪЗКА “ПРЕЛОК” ОТ КМ  0+000 ДО КМ  3+024, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ПЪТНИ ВРЪЗКИ С ДЪЛЖИНА – 10,443 КМ

Документация


АРХИВ - ДРУГИ ДОКУМЕНТАЦИИ


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: „Път ІІ-49 „Разград – Каменово - Кубрат” от км 54+956 до

Документация

 


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: „Път ІІІ-6008 „(І-6) – НХК - Камено” участък „Лукойл Неф

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: „Път ІІІ-106 „Благоевград – Станке Лисичково – ГКПП Македония"

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: „Път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград” участък от км 0+000

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ДВА УЧАСТЪКА ОТ ПЪТ ІІІ-235: 1. Път ІІ-23 Окорш – Паисиево

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: „Път ІІ-13 „Граница Монтана – Криводол – Девене – Борован"


Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на писмени преводи за нуждите на Агенция ,,Пътна Инфраструктура”

Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ:„Път ІІІ-402 „/І-4/ - Борима – Дълбок дол – гара Добродан

Документация


Документация за участие в открита процедура с предмет: Комплексна доставка на канцеларски материали, офис хартия и консумативи за копирна техника, факс апарати и принтери за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура"

Документация


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪРШВАНЕ НА  КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ „РАЗХОДИ-ПОЛЗИ” И ФОРМУЛЯРИ ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА ФИНАНСИРАНЕ от КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС)”  НА ПРОЕКТ „СТРОИТЕЛСТВО НА АМ „СТРУМА”, ЛОТ 1 - ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА; ЛОТ 2 - ДУПНИЦА –  СИМИТЛИ и ЛОТ 4 – САНДАНСКИ – КУЛАТА”


Документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ОБЕКТ: „Път ІІІ-403 „Кормянско – Крамолин” от км 3+147 до км 26

Документация


Документации за участие за открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект Лот4, Път II-73 "Шумен-Карнобат" от км 0+000 до км 90+470"

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на надлез “Владимир Павлов” на път І-9 при км 238+125”

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Лот 25 - „Пътен възел „Бургас – Средец – Созопол” на път I-9 с път II-79

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект: Лот 14, “Транзитни пътища V”, Път II -86 “Асен

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на надлез „Владимир Павлов” на път І-9 /Е-87/ при км. 238+1

Документация


 

 

 

Архив - АМ "Тракия" - лот 3

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 3 “Нова Загора – Ямбол”, от км 241+900 до км 277+597

Документация

Приложения

ОВОС


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 3 “Нова Загора – Ямбол”, от км 241+900до км 277+597

Документация

Приложения

Решение


 

Архив - АМ "Тракия" - лот 4

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: ЛОТ 4 "ЯМБОЛ - КАРНОБАТ” от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на ЛОТ 3) до км 325+280

Документация

Приложения

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово–Бургас”, участък: ЛОТ4"ЯМБОЛ-КАРНОБАТ”от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на ЛОТ 3) до км 325+280

Документация

Решение №172/22.07.2010г. за класиране на участниците и избор на изпълнител на консултантска услуга на Лот 4 на АМ "Тракия"

Решение №173/22.07.2010г. за класиране на участниците и избор на изпълнител на строителството на Лот 4 на АМ "Тракия"

 


АРХИВ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Въпроси и отговори относно документация за възлагане на обществена поръчка за строителство на обекти по ОПРР - І, ІІ, ІІІ част


Въпроси и отговори относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за допълнително проектиране и строителство на обект: АМ "Тракия" /А-4/"Оризово - Бургас", Лот4 "Ямбол - Карнобат", от км 276+200 до км 325+280 /1-6/


Въпроси и отговори относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за допълнително проектиране и строителство на обект: АМ "Тракия" /А-4/"Оризово - Бургас", Лот4 "Ямбол - Карнобат", от км 276+200 до км 325+280 /7-10/Въпроси и отговори относно открита процедура за "Определяне на изпълнител на консултантска услуга вэв връзка с изпълнението на „Допълнително проектиране и строителството на обект АМ "Тракия", Лот 3 “Нова Загора – Ямбол”, от км 241+900 до км 277+597”


Въпроси и отговори относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 4 “Ямбол – Карнобат”


Въпроси и отговори относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 4 “Ямбол – Карнобат”


Въпроси и отговори относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на „Допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 4 “Ямбол – Карнобат”, от км 276+200 до км 325+280

 


Въпроси и отговори относно "Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА”, ЛОТ 1", част 1


Въпроси и отговори относно "Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА”, ЛОТ 1", част 1


Въпроси и отговори относно Открити процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за изработване на технически проект за основен ремонт част 3-8


Въпроси и отговори относно Открити процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на РПМ


Въпроси и отговори относно Открити процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за изработване на технически проект за основен ремонт част 9


Въпроси и отговори относно открита процедура за определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-031"Лот31 Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски Околовръстен път - Южна дъга от км 41+100 до км 44+720 


Въпроси и отговори относно определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на реконструкция на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-031 "Лот31 Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски околовръстен път-Южна дъга


Въпроси и отговори относно консултантска услуга във връзка с строителството на Лот4,Лот14 и Лот25 по проект "Транзитни пътищаV"


Въпроси и отговори относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на идеен и технически проект на обект: “Път І-5 Обходен път на гр. Кърджали”

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg