Купете е-винетка: bgtoll.bg

Условия за доставчици на услуги

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ

 

Заявление за област на европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и за предоставяне на електронна услуга за събиране на пътни такси

NTU001.2 Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и Доставчици на европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние

Приложение №1- Показатели за ефективност при предоставяне на ЕУЕСТ;

Приложение №2 - Процедура за доказване на оперативна съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси, съгласно Част II от Общите условия

Приложение №3 - Проект на договор за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси


Общи условия към договорите, сключвани между Агенция „Пътна инфраструктура“ и доставчици на карти за гориво, съгласно чл. 10, ал. 6 от Закон за пътищата

Договор за предоставяне на услуги по плащания чрез карти за гориво

Приложение №4 - Спецификация за интерфейса на доставчиците на карти за гориво

Приложение №5 - Инструкция за работа с ПОС терминалите


NTU001.1-2 Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и Националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси

Приложение №1 - Технологична съвместимост на бордовите устройства, приложими за национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси

Приложение №2 - Технологична съвместимост на GPS проследяващи устройства, приложими за национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси

Приложение №3 -  Показатели за ефективност при предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси

Приложение №4 - Процедура за доказване на оперативна съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси, съгласно Част II от Общите условия

Приложение №5 - Процедура за доказване на техническа съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси, съгласно Част III от Общите условия

Приложение №5.1 - Процедура за доказване на техническа съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси, съгласно Част III от Общите условия – Електронна винетка

Приложение №5.2 - Процедура за доказване на оперативна съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси, съгласно Част III от Общите условия – Маршрутна карта

Приложение №5.3 - Процедура по интеграция с Електронната система за събиране на пътни такси по отношение на възможността за плащания на такси по чл. 10, ал. 2, от Закона за пътищата – Компенсаторна такса

Приложение №6 - Договор за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси

Приложение №7 - Договор за предоставяне на допълнителни услуги по опериране на пунктове за продажба от доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси


Общи условия към договорите, сключвани между Агенция “Пътна инфраструктура” и търговци за опериране на пунктове за продажба съгласно чл. 10, ал. 14, т. 2 от Закона за пътищата

Изисквания към търговците, които желаят да кандидатстват за сключване на договор за възлагане на услуги по опериране на пункт за продажба съгласно чл. 10, ал. 14, т. 2 от Закона за пътищата

Договор за предоставяне на услуги по опериране на пункт за продажба съгласно чл. 10, ал. 14, т. 2 от закона за пътищата

Приложение към договора – Инструкция за приемане и обработка на плащания с платежни карти и карти за гориво на платежен терминал. Инструкция за работа с ПОС терминалите в средата на Електронната система за таксуване при ползване на пътната мрежа на Република България

Ангажимент за конфиденциалност

Приложение №2 - Хардуерно оборудване за осигуряване на техническа съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси

Приложение №3 - Заявление за кандидатстване за сключване на договор за опериране на пункт/ове за продажба
по реда на чл. 10, ал. 14, т. 2 от Закона за пътищата

Приложение №4 Процедура за сключване на договор с търговци, разкриващи и опериращи пунктове за продажба от името на Агенция „Пътна инфраструктура“, по смисъла на чл.10, ал.14, т.2 от Закона за пътищата


Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg