Купете е-винетка: bgtoll.bg

Стратегически пътни проекти с национално финансиране

 Стратегически пътни проекти с национално финансиране

 

Автомагистрала "Хемус"

Общата дължина на АМ „Хемус“ (А2) е около 420 км. В експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна.


Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места.

Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. Автомагистралата ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция.

 

 

 

Модернизация на път I-1 (Е79) Видин – Ботевград

Направлението  Видин – Ботевград е приоритетен проект в управленската програма на Министерския съвет за периода 2017 – 2021 г. Трасето е част от път І-1 (Е-79) Видин – София и се намира на общоевропейски транспортен коридор Ориент/Източно средиземноморски.

С построяването на отсечката ще се постигне цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 и ще се осигури бърза и удобна връзка с автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

За първи път при изпълнението на обществените поръчки за строителство на пътя ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след приключване на обекта. Целта е изпълнителите да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок.

Изграждането на направлението е разделено на следните участъци:

 

 

Изграждане на Софийски околовръстен път в участъка от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ от км 35+260 до км 41+340

 

 

Участъкът е част и продължение на Южната дъга на Софийския околовръстен път и осъществява връзката между АМ „Струма“, АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ и поема освен транзитното движение и много голям градски трафик.

Изграждането на участъка от км 35+260 до км 41+340 между пътен възел „Цариградско шосе“ и пътен възел „Младост“ ще спомогне за извеждане на транзитния трафик от София и ще подобри маршрута на транспортните потоци по Транс-европейския транспортен коридор №V в посока пристанище Бургас, Сърбия, Македония, Турция и Гърция. Участъкът е от голямо обществено и национално значение, тъй като тази транспортно-комуникационна артерия осъществява връзка между АМ „Струма“ и АМ „Тракия“, и ще провежда транзитния трафик от АМ „Европа“ към Черноморието и границите с Турция и Гърция.

 

 

 

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg