Купете е-винетка: bgtoll.bg

Път I-1 Видин – пътен възел "Макреш“

Строителството на близо 30-километровата отсечка от Видин до п. в. „Макреш“ се изпълнява по одобрен технически проект. Трасето на пътя ще следва съществуващия обходен път на Видин, който ще бъде реконструиран и разширен – ще бъде с две ленти за движение в посока, зелена ивица и банкети. След това ще преминава по нов терен. Новият участък ще бъде с габарит Г 28 - с две ленти за движение в посока, аварийни ленти, разделителна ивица, водещи ивици и банкети.

Връзката със съществуващите пътища и населените места в региона ще се осъществява чрез пътни възли. Ще бъдат изградени подлези, надлези, 2 моста над реките Делийска и Войнишка, 3 виадукта, селскостопански подлези и надлези, площадка за отдих с електричество, водоснабдяване и пречиствателно съоръжение. Предвидена е реконструкция на електропроводи, водопроводна и канализационна мрежа, телефонни и оптични кабели и ландшафтно оформяне.

 

Път I-1 Видин – п.в. "Макреш“ от км 3+757 до км 33+400

 • Обща дължина - 29,643 км
 • Пътни възли – 3 бр.
 • Пътни подлези – 3 бр.
 • Пътни надлези – 5 бр.
 • Мостове – 2 бр.
 • Виадукти – 2 бр.
 • Селскостопански подлези – 6 бр.
 • Селскостопански надлези – 3 бр.
 • Подпорни стени – 3 бр.
 • Укрепителни стени – 1 бр.
 • Площадка за отдих – 1 бр.
 • Аварийни площадки – 4 бр.
 • Реконструкция на ел. проводи 20 kV;
 • Реконструкция на ел. проводи 110 kV;
 • ВиК Реконструкция на тръбопроводи и водопроводи;
 • Нова канализационна и водопроводна мрежа от км 33+400 до км 33+757;
 • Реконструкция на съществуващите телефонни и оптични кабели

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

Статус на проекта: В ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнител на строителство: Консорциум „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД, в които участват: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Нивел Строй“ ЕООД и „Пътинженеринг - М“ АД, „ПСТ Видин“ ЕООД, „ПСТ София“ ЕООД.

 

Стойност на договора: 298 028 262,93 лв. без ДДС.

Договор за строителство: РД-33-13 от 21.10.2019 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

 

Гаранционни срокове:

- за съоръжения – 10 години;

- за пътна част – 5 години.

 

Строителен надзор: ДЗЗД „БОНОНИЯ КОНСУЛТ“ 2020, в което участват: „РУТЕКС” ООД, „ПРОЕС КОНСУЛТОРЕСТ” АД.

Стойност на договор: 2 968 000 лв. без ДДС.

Договор за строителен надзор: РД-37-10 от 18.10.2019 г.

Срок за изпълнение: 31 месеца

Проектът се изпълнява със средства от републиканския бюджет по Постановление на Министерски съвет № 258/10.10.2019 г

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg