Купете е-винетка: bgtoll.bg

Механизъм за свързване на Европа

            


 Механизъм за свързване на Европа

 

Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“

от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка

/от ГКПП „Калотина“ до Драгоман/

 

Първокласният път І-8 ГКПП „Калотина“ – Драгоман (от км 1+000 до км 15+500) е част от основната трансевропейска транспортна мрежа и осигурява връзка от ГКПП „Калотина“ към трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“. Трасето е част от направлението Лондон – Будапеща – Белград – Ниш – София – Пловдив – Истанбул – Калкута, което е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. 

Модернизацията на пътния участък подобрява трансграничната връзка между България   и    Сърбия,   спомага  за постигане в голяма степен на завършеност на магистралната мрежа по направлението запад – изток на българска територия, разширява габаритът на пътя до магистрален, намалява времето за пътуване, осигурява комфортни и безопасни условия за движение.

Целите на проекта са:

 • подобряване на ефективността на националната и транс-европейската транспортна мрежа;
 • увеличаване на скоростта на пътуване и намаляване на времето за пътуване;
 • подобряване на трансграничната връзка от гледна точка на безопасност и намаляване на броя на пътно-транспортните произшествия;
 • увеличаване капацитета на трансграничния участък и намаляване на задръстванията чрез премахване на ограниченията на капацитета;
 • увеличаване на пътническия и товарен поток, както местен, така и международен, в следствие на по-добрата трансгранична връзка;
 • намаляване замърсяването на околната среда и на вредното въздействие върху населението от замърсяването на въздуха и шума;
 • осигуряване на хармонизирани условия за транспорт и подобрени услуги за ползвателите на транспортната инфраструктура.

 

Проектът включва следните дейности:

 • отчуждителни процедури;
 • изготвяне на технически проект;
 • строително-монтажни работи;
 • супервизия по време на проектирането и строителството и извършване на одит по пътна безопасност;
 • управление на проекта и изпълнение на мерки по информация и комуникация.

 

Технически параметри на обекта:

Обща дължина: 14,5 км и етапна връзка – 0,2 км

Директно трасе: от км 1+000 до км 15+500 – габарит 25,50 м

 • Ленти за движение – 4х3.50 м
 • Водещи ивици – 4х0.50 м
 • Ленти за принудително спиране – 2x2.00 м
 • Банкети – 2х1.50 м
 • Средна разделителна ивица – 1x2.50 м

Проектна скорост:

 • от км 1+000 до км 9+959 – проектна скорост 80 км/ч.
 • от км 9+959 до км 14+350 - проектна скорост 100 км/ч.
 • от км 14+350 до км 15+500 – проектна скорост 110 км/ч.

 

Големи съоръжения:

 • Надлез на пътен възел  „Калотина“ при км 1+644 – L=64м
 • Подлез на улица в с. Калотина при км 2+223 – L=10м
 • Мост над р. Ежовица при км 2+899 - L=20.50м
 • Естакада над р. Ежовица и жп линия „София – Калотина“ на км 3+650 – L=962м
 • Селскостопански подлез при км 7+466 - L=8м
 • Селскостопански подлез при км 11+545 - L=10м
 • Подлез на път за гр. Годеч (съществуващ пътен възел „Драгоман“) при км 13+046 - L=54.9м
 • Надлез при км 13+845 – L=64м – улица в гр. Драгоман
 • Надлез на пътен възел „Драгоман“ при км 14+389 – L=48м
 • Надлез за преминаване на едри бозайници при км 4+630

 Допълнителна информация

Договарящ орган: Изпълнителна агенция „Климат, инфраструктура и околна среда“ (CINEA)

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура”

Финансиране:  Проектът се съфинансира по Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/ – Споразумение INEA/CEF/TRAN/A2016/1367075., допустими разходи – 79 318 076 Евро, размер на безвъзмездните средства – 19 647 087 Евро (38 426 362 лв. с ДДС). Съгласно Допълнително Споразумение №3 към Договор за отпускане на безвъзмездни средства №INEA/CEF/TRAN/A2016/1367075 с Изпълнителна агенция „Климат, инфраструктура и околна среда“ (CINEA), срокът на Договора е удължен до 31.12.2023 г. 

 • Изпълнител на проектиране и строителство на обекта е
   
  • СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД,
  • с участници - „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД

 

Договор за проектиране и строителство: РД-32-4/16.11.2018г.

 

Статус на проекта: В ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълненият обем СМР за обекта: 96%

Участъкът от км 1+000 до км 7+400 е съществено завършен.

На 11.04.2023 г. е подписан Акт 15 за участъка от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 7+330.

На 12.04.2023 г. е подписан Акт 15 и на 13.04.2023 Акт 16 за участъка от км 4+420 до км 6+100 .

Въведен във временна експлоатация е участъкът от км 1+000 до км 6+400.

Продължават строително-монтажните дейности по отсечката от км 7+400 до края на регулацията на гр. Драгоман, съвпадащ с началото на следващия вече построен участък при км 15+500.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

Тръжни процедури:

Тръжна процедура за избор на изпълнител на проектиране и строителство – Поръчката е открита с Решение № 98 на председателя на УС на АПИ, публикувано на 11.09.2017 г. Публикувана е в регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2017-0057.  Обявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС под № 2017/S174-355641от 12.09.2017 г.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg