Купете е-винетка: bgtoll.bg

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007 - 2013 г.

Програмата е финансирана посредством Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Приносът на ЕС представлява 85% от предоставения за програмата бюджет, останалата част от 15% представлява национален принос от държавния бюджет на партньорите, които участват в проектите.

През м. юни 2011 г. Агенция "Пътна инфраструктура" кандидатства по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. съвместно с гръцки партньори с две проектни предложения. Долупосоченият обект бе одобрен за финансиране.

Във връзка с предстоящото започване строителството на  подпроект “Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+372“, който е част от проект "Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще" /AccessNet/, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013, ще бъде назначен екип за управление на проекта. Екипът ще извършва всички дейности, свързани с изпълнение, мониторинг, контрол и управление на горепосочения проект.

 

„Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240“ и „Инженеринг – изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голяма звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300“

 

Проекти по програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция

 

„Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, от км 28+135 до км 32+478 и от км 32+478 до км 38+443“\

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg