Купете е-винетка: bgtoll.bg

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

                  

Инвестираме във вашето бъдеще!

 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

www.cbcromaniabulgaria.eu

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България е оперативна програма с европейско финансиране за Румъния и България през периода 2007-2013 г.

Програмата подкрепя развитието на избираемите гранични зони, както в Румъния, така и в България. Тя следи да създава „мост” между двете страни, с цел подпомагане на граничните райони в разрешаването на подобните въпроси за развитие чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения.

Предоставените по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. средства възлизат на 262 милиона евро. Програмата е финансирана посредством европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) – структурен фонд, създаден за подкрепа на намаляването на разликите между регионите на ЕС. Приносът на ЕС представлява 84.46% от предоставения за програмата бюджет, останалата част от 15.54% представлява национален принос (от държавни бюджети и от собствени източници на партньорите, които участват в проекти).

През м. април 2009 г. Агенция "Пътна инфраструктура", съвместно с румънски партньори кандидатства за финансиране по Приоритетна ос 1: Достъпност на Програмата с три проектни предложения. Всеки проект от програмата включва един обект на територията на България и един обект на територията на Румъния. И трите проектни предложения са одобрени за финансиране по Програмата през м. април 2010 г. Подписани са следните договори по проектите:

- Партньорските споразумения между Агенция "Пътна инфраструктура" и съответните румънски партньори по проектите;

- Договорите за финансиране между Водещия партньор по проекта и Управляващия орган на Програмата (Министерството на регионалното развитие и туризма - Румъния);

- Договорите за национално съфинансиране между АПИ и Националния партниращ орган на Програмата (Министерството на регионалното развитие и благоустройството).

Финансирането на проектите се осъществява посредством Европейския фонд за регионално развитие (84.46%), национално съ-финансиране (13%) и собствени средства на АПИ (2.54%).

 

Проект  "Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III‑137 и модернизацията на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт", Application Number: 2(2i)‑1.1‑6

 

Проект "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ543 Corabia-Izbiceni (Корабия - Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на  път III‑3402 Славяново - Пордим", Application Number: 2(2i)‑1.1‑3

 

Проект "Добромир - Крушари Трансграничен път", Application Number: 2(2i)‑1.1‑9

Проекти по програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg