Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 8

Наименование на проекта: Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 8 Път III-198 Участък 1 Гоце Делчев – с. Пирин от км 2+633,91 до км 33+542,20; Участък 2 Път III-198 Петрич – ГКПП Македония от км 60+200 до км 92+184,74 
 

Път III-198 „Гоце Делчев – с. Пирин” от км 2+633,91 до км 33+542,20

Път III-198 “ Петрич – ГКПП Македония 60+200 до км 92+184,74

с обща дължина 62.893 км.

Стойност на проекта : 25 229 697.46 лева без ДДС

Техническо описание: Рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа :

Път III-198 „Гоце Делчев – с. Пирин” от км 2+633,91 до км 33+542,20

Път III-198 “ Петрич – ГКПП Македония 60+200 до км 92+184,74

Финансиращи институции:

Международна банка за възстановяване и развитие 90%

Републикански бюджет 10%

Бюджет на проекта: 31 058 156.95 лева с ДДС ( СМР + Строителен надзор + Авторски надзор )

Изпълнител: Консорциум „Неврокоп”

Консултант: „ИНТЕГРА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Договор за строителство: 29.07.2009 г.

Начало на строителните работи: 08.03.2010г.

Срок на изпълнение: 24 месеца и 365 дни срок за съобщаване на дефекти

Удължаване срока на изпълнение:Няма

Дата на приключване на проекта: 08.03.2012г.

Процентно изпълнение на проекта: 59%

Финансово изпълнение на проекта: 14 783 599.48  лева с ДДС – СМР ; 289 008 лева с ДДС Строителен надзор;  15 360 лева с ДДС Авторски надзор

Общо : 15 087 967.48 лева с ДДС

 

 

 

Последно променен на Четвъртък, 17 Ноември 2011 15:25

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg