Купете е-винетка: bgtoll.bg

Транзитни пътища V – Лот 22А

Наименование на програмата: Програма „Държавни инвестиционни заеми”

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” – Лот 22А – TRP V/22А


Участък 1: Път II-84 Юндола – Разлог от км 54+390 до км 107+114

Участък 2: Път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово от км 36+570 до км 53+761.30

Участък 3: Път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово от км 53+761.30 до км 74+038.59

Участък 4: Път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово от км 74+038.59 до км 93+670.71

Участък 5: Път III-1903 "Път II-19-Елешница-път II-84 от км 0+000 до км 11+030"

Участък 6: Път III-1901 "Път II-19-път II-84 от км 0+000 до км 5+000"

Ремонтно възстановителни работи по мост при км 1+550 на път III-1903

Обща дължина: 125,855 км

 

1.Стойност на проекта(път II-84;
път II-19;
2. Стойност на мост при км 1+550

3. Стойност на Участък 5

4. Стойност на Участък 6

15 746 391.02 евро без ДДС;

727 676 евро без ДДС;

423 659,55 евро без ДДС;

2 152 763,52 евро без ДДС.

5.Техническо описание 

Рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа

6.Финансиращи институции

 

- Участък 1 - път II-84
 

- Участък 2,3 и 4 - път II-19


- Мост при км 1+550 на път III-1903

- Участък 5 и 6 - път II-19

100% СМР от Европейска инвестиционна банка;
20% ДДС републикански бюджет;

100% СМР републикански бюджет,
20% ДДС републикански бюджет,

100% СМР от републикански бюджет;

65% СМР от Европейска инвестициона банка; 35% + 20% ДДС републикански бюджет

7.Бюджет на проекта

45 936 364.04 лв. с ДДС;

 

8.Изпълнител на СМР

 

 "ЕМ СТРОЙ Галчев инженеринг" ДЗЗД

9. Консултант

„Рутекс” ООД

10. Договорното споразумение

30.08.2013 г.

11. Начало на работите

02.09.2011 г.

12. Срок на изпълнение

64 месеца+365 дни срок за съобщаване на дефекти за
път II-84; път II-19 + 90 дни за мост при км 1+550 път III-1903 + 25 дни за участък 5 и 6

13. Удължаване на срока

18 месеца

14. Дата на приключване на проекта

15.11.2016 г.

15. Процентно изпълнение на проекта за път II-84; път II-19
16. Процентно изпълнение на проекта на мост при км 1+150 път III-1903

 100%


 100%

17.Финансово изпълнение на проекта

24 820 922,28 евро без ДДС /СМР + с приспаднат аванс/

 

Последна актуализация на 30.01.2017 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg