Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 1

Наименование на проекта:„Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” съфинансиран от Международната банка за възстановяване и развитие МБВР (Световна Банка)  – ЛОТ 1

 

Път ІІ-11 Видин – Лом – Ковачица – Гиген 

Участъци: от км 0+000 до км 10+924

               от км 14+010 до км 16+115

               от км 31+873 до км 41+967

               от км 49+691 до км 57+747

               от км 68+279 до км 70+223

               от км 102+200 до км 104+175 

с обща дължина 35,099 км

 

Техническо описание                       -  рехабилитация на второкласни участъци от Републиканската пътна мрежа;

Изпълнител на СМР                          - Сдружение “Пътища Видин” ДЗЗД с партньори „ Холдинг Пътища“ и „ Пътища“ АД                                       

Договорното Споразумение                 - 17.06.2008 г.;

Допълнително Споразумение № 1        - 20.04.2011 г.;

Стойност на Договора                        - 13 993 496 лева без ДДС;

Нареждания за изменения - 4 бр.       - за 885 417,47 лева с ДДС;

Начало на работите                          - на 18.11.2008 г.;

Удължаване на срока                       - до 30.06.2011 г.;

Срок на Договора                            - 954 дни и 365 дни за съобщаване на дефекти;                         

Строителен надзор                          - „ Пътинвест инженеринг” АД София;

Договор -                                       - Договор № РД-105/03.12.2008 год.и № РД-105-1/05.08.2011 г.;

Стойност -                                      - 805 254 лв. с ДДС;                                                                                                            

Авторски надзор                            - „РУТЕКС“ ООД;

Договор -                                        - Договор № ПР-17/28.08.2008 год. и РД-35-36/24.06.2011 г.;

Стойност –                                       - до 45 000 лв. без ДДС;     

Срок на договора -                           - до завършване на строителството;

Протокол 1 - 07.08.2008 г.;

Протокол 2а - 03.02.2009 г.;

Акт 15 - 08.11.2011 г.;

Акт 16 - 07.12.2011 г.;

Разрешение за ползване- СТ-05-1498/ 12. 12. 2011 г.;

 

Процентно изпълнение на проекта – 100 % ;

Финансово изпълнение на проекта - 14 095 954,43 лева без ДДС СМР;

Издаден окончателен сертификат.

 

 

Последно променен на 05.02.2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg