Купете е-винетка: bgtoll.bg

Транзитни пътища V – Лот 22Б

Наименование на програмата: Програма „Държавни инвестиционни заеми”

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” – Лот 22Б – TRP V/22B

 

Участък 1: Път III-8402 Ветрен дол – Велинград – (I-8) – Септември от км 0+000 до км 4+396

Участък 2: Път II-84 (I-8) – Ветрен дол – Велинград – Юндола от км 0+000 до км 54+335.25

І етап: от км 0+000 до км 11+100 и от км 11+260 до км 35+910;

ІІ етап: от км 35+910 до км 54+335,25

ІІІ етап: Реконструкция на ж. п. мост по линията „Септември – Добринище“ при ж.п. километър 6+783 и пътен километър 11+100 до км 11+260

Участък 3: Път IV-8402 /Път I-8/ - вход гр. Септември – Карабунар – Виноградец – АМ ”Тракия” /ПВ Церово/ от км 4+396.68 до км 25+483

Етап 1 – от км 4+396,68 до км 5+186 и от км 5+500 до км 25+250

Етап 2 – от км 5+186 до км 5+500

Обща дължина: 78,731 км

1. Стойност на проекта

23 278 853.54 евро без ДДС;
45 529 480.12 лева без ДДС;

2. Техническо описание 

Рехабилитация и частична реконструкция на участък от републиканската пътна мрежа

3. Финансиращи институции

Европейска инвестиционна банка - 65%

 

Републикански бюджет - 35%
Републикански бюджет – ДДС 20%

  

4. Бюджет на проекта

55 128 902.54 лв. с ДДС

5. Изпълнител на СМР

 - Сдружение „Лена – Гуалчев”
 - "ИСА 2000" ЕООД

6. Консултант

Сдружение „Региони” ДЗЗД

7. Договорното споразумение

04.06.2010 г. със Сдружение "Лена Гуалчев"
27.11.2015 г. с "ИСА 2000" ЕООД

8. Начало на работите

20.10.2010 г.

9. Срок на изпълнение

24 месеца

10. Удължаване на срока

12 месеца и 12 дни, общо 36 месеца и 12 дни и 365 дни за съобщаване на дефекти

11. Дата на приключване на проекта

Участък 1: 31.10.2013 г.

Участък 2, І етап: 31.10.2013 г.

Участък 2, ІІ етап: 31.10.2013 г.

Участък 2, ІІІ етап: 31.10.2014 г.

Участък 3, Етап 1: 31.10.2013 г.

Участък 3, Етап 2: 31.10.2014 г.

12. Процентно изпълнение на проекта

Участък 1: 100%

Участък 2, І етап: 100%

Участък 2, ІІ етап: 100%

Участък 2, ІІІ етап: 100%

Участък 3, Етап 1: 100%

Участък 3, Етап 2: 100%

13. Финансово изпълнение на проекта

34 380 894,70 евро без ДДС /СМР + аванс/

 

Последна актуализация на 30.01.2017 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg