Купете е-винетка: bgtoll.bg

Транзитни пътища V – Лот 20

Наименование на програмата: „Държавни инвестиционни заеми

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” Лот № 20 – ТRP V/20

 

Път ІІ-71 гр. Силистра – гр. Добрич

 

Участък 1:
Път ІІ-71 Силистра – Добрич от км 5+871 до км 10+403

Участък 2: 
Път ІІ-71 Силистра – Добрич от км 17+088 до км 32+342

Участък 3:  
Път ІІ-71 Силистра – Добрич от км 32+342 до км 86+579

 

Обща дължина: 74,023 км


      

Стойностна проекта  

22 774 270,46 евро без ДДС 

Техническоописание

Рехабилитация и реконструкция на участъци от републиканската пътна мрежа

Финансиращи институции

Европейска инвестиционна банка - 65%

Републикански бюджет - 35%

Републикански бюджет ДДС - 20%

Изпълнител  

“Пътинженерингстрой-Т” ЕАД гр. Търговище

Консултант  

“Пътинвест Инжинеринг” АД

Договор за строителство

26.02.2009 г.

Начало на строителните
работи  

15.04.2009 г.

Срок на изпълнение

Удължаване на срока

24 месеца

7 месеца; общо 31 месеца +365 дни за съобщаване на дефекти

Дата на приключване
на проекта

15.11.2011 г.

Физическо изпълнение
на проекта

За обекта е подписан Акт обр. 16 на 22.11.2011 г. и издадено Разрешение за ползване от 01.12.2011 г.

Финансово изпълнение на            проекта

21 874 240,56 евро без ДДС /СМР + аванс/

 

 

Последна актуализация на 30.01.2017 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg