Купете е-винетка: bgtoll.bg

Транзитни пътища V – Лот 5

Наименование на програмата: Програма "Държавни инвестиционни заеми"

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” – Лот 5 - TRP V/05

 

ЕТАП І:

Път I-7 Силистра – Шумен от км 1+773 до км 6+100;

Път I-7 Силистра – Шумен от км 7+400 до км 9+550;

Път I-7 Силистра – Шумен от км 9+900 до км 73+212;

Път I-7 Силистра – Шумен от км 77+353 до км 108+540.8;

ЕТАП ІІ:

Път I-7 Силистра – Шумен от км от км 73+212 до км 77+353;

ЕТАП ІІІ. А:

Път І-7 Шумен-Велики Преслав-Върбица от км 166+548 до км 180+232;

ЕТАП ІІІ. Б:

Път І-7 Обход гр. Елхово от км 289+456 до км 296+200;

ЕТАП ІV. А:

Път I-7 Силистра – Шумен от км 0+180 до км 1+776.66;

ЕТАП ІV. Б:

Път ІІ-74 Велики Преслав – Търговище от км 0+050 до км 23+600;

Път ІІІ-7302 Смядово–Златар–Велики Преслав от км 0+118 до км 23+953;

Път I-4 „п.в. Запад“ до Дъговия мост от км 126+667 до км 127+328 от км 127+678 до км 129+614; 

ЕТАП ІV. В:

Път І-7 Шумен-Велики Преслав-Върбица от км 149+159,8 до км 166+548;

ЕТАП ІV. Г:

Път I-7 Силистра – Шумен от км 6+100 до км 7+400;

Път I-7 Силистра – Шумен от км от км 9+550 до км 9+900;

Път II-71 Силистра - Добрич от км 0+000 до км 5+871

Обща дължина 196,17 км

 

 

Етап 1 – от км 4+396,68 до км 5+186 и от км 5+500 до км 25+250

Етап 2 – от км 5+186 до км 5+500

 

1.Стойност на проекта

- 21 672 895.35 евро без ДДС - Път I-7 Силистра – Шумен от км 1+773 до км 108+540,8;

- 683 542.59 евро без ДДС - Път I-7 Силистра – Шумен от км 0+180 до км 1+776.66

- 3 704 101.30 евро без ДДС - Път І-7 Шумен-Велики Преслав-Върбица от км 166+548 до км 180+232;

- 11 064 049.34 евро без ДДС - Път ІІ-74 Велики Преслав – Търговище от км 0+050 до км 23+600; Път ІІІ-7302 Смядово–Златар–Велики Преслав от км 0+118 до км 23+953;

- 2 475 610.74 евро без ДДС - Път І-7 Обход гр. Елхово от км 289+456 до км 296+200;

- 1 602 061.05 евро без ДДС - Път I-4 п.в. „Запад“ до Дъговия мост от км 126+667 до км 127+328 от км 127+678 до км 129+614;

- 4 058 938.25 евро без ДДС - Път І-7 Шумен-Велики Преслав-Върбица от км 149+159,8 до км 166+548;

- 835 199,94 евро без ДДС -Път II-71 Силистра - Добрич от км 0+000 до км 5+871;

2.Техническо описание 

Рехабилитация и частична реконструкция на участък от републиканската пътна мрежа

3.Финансиращи институции

Европейска инвестиционна банка - 65%

  Държавен бюджет - 35%
  Републикански бюджет ДДС - 20%

4.Бюджет на проекта

142 291 785.09 лв. с ДДС

5.Изпълнител на СМР

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т” ЕАД - гр. Търговище

6.Консултант

„ТРАФИККОНСУЛТ БГ”ЕООД – гр. Варна;

„Трансконсулт - Бг“ ООД, гр. София;

„Пътинвест-инженеринг“ АД, гр. София.

7.Договорното споразумение

31.08.2010 г.

8.Начало на работите

02.09.2011 г.

9.Срок на изпълнение

24 месеца и 365 дни за съобщаване на дефекти

10.Удължаване на срока

12 месеца  за етап II;
24 месеца и 30 дни  за етап III.A;
26 месеца и 14 дни  за етап III.Б;
33 месеца и 19 дни  за етап IV.A;
35 месеца  за етап IV.Б;
35 месеца и 30 дни  за етап ІV.В;
37 месеца и 30 дни - за етап IV. Г.

11.Дата на приключване на проекта

31.08.2014 г. – за етап ІІ;
31.05.2015 г. – за етап ІІІ.А;
15.11.2015 г. – за етап ІІІ.Б;
20.06.2016 г. – за етап ІV.А;
01.08.2016 г. – за етап ІV.Б;
31.08.2016 г. – за етап ІV.В;
31.10.2016 г. – за етап ІV Г.

12.Процентно изпълнение на проекта

100% - за етап І – РП № СТ-05-2268/14.12.2013 г.
100% – за етап ІІ – РП № СТ-05-73/26.01.2015 г.;
100% – за етап ІІІ.А – РП № СТ-05-2460/21.12.2015 г.;
100% – за етап ІІІ.Б – РП № СТ-05-1497/10.09.2015 г.;
100% – за етап ІV.А – РП № СТ-05-1368/30.08.2016 г. ;
100% – за етап ІV.Б – РП № СТ-05-1911/30.12.2016 г. за път ІІ-74;
100% – за етап ІV.В;

100% – за етап ІV.Г;

13.Финансово изпълнение на проекта

59 960 602.45 евро с ДДС /СМР+ приспаднат аванс/

 

Последна актуализация на 30.01.2017 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg