Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 3

Наименование на проекта: Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 3

Път- II - 23 Исперих – Дулово от км 94 + 200 до км 116 + 445; 

Път- II – 51 Попово – Дралфа от км 52 + 420 до км 63 + 745;

Път- II – 51 Дралфа – Чудомир от км 70 + 700 до км 75 + 000;

Път- II – 29 Варна – о.п. Добрич от км 7 + 057 до км 10 + 419;

Път- II – 29 Варна – о.п. Добрич от км 16 +  124 до км 20 + 470;

кръгово кръстовище на Път II-49 при км 11+888 Търговище-

Разград- Кубрат- Тутракан,

с обща дължина 45.578 км

      

Техническо описание                   - рехабилитация на второкласни участъци от Републиканската пътна мрежа;

Изпълнител на СМР                      - Сдружение “ Пътища Разград” ДЗЗД с партньори „ Холдинг Пътища“ АД и „ Пътно строителство“ АД;                                              

Договорното Споразумение             - 16.12.2008 г.;

Допълнително Споразумение № 1    - 20.04.2011 г.;

Стойност на Договора                    - 30 784 516.58 лева без ДДС;

 Нареждания за изменения-5 бр.     - за (-) 1 394 238.20 лева без ДДС;

 на работите                                 - 19.03.2009 г.;

Удължаване на срока                     - до 19.09.2011 г.;

Срок на Договора                          - 910 дни и 365 дни за съобщаване на дефекти;

                                              

Строителен надзор                      - „ Пътинвест инженеринг” АД София;

Договор -                                    - Договор № РД-102/03.12.2008 г.;

Стойност –                                   - 1 249 777 лв. с ДДС;     

                                                                                                                

Авторски надзор                         - „Обединение Трафик Консулт Бг- Илия Бурда“;

Договор -                                     - Договор № РД-35-1/29.01.2010 г.;

Стойност –                                    - до 50 000 лв. без ДДС;     

Срок на договора -                        - до завършване на строителството;

 

Участък Варна-Добрич

  • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 10.11.2010 г.;
  • Установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 03.05.2011 г.;
  • Издадено разрешение за ползване – 13.05.2011 г.


Участък кръгово кръстовище при км. 11+888 на път II-49

  • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 04.10.2011 г.;
  • Установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 17.10.2011 г.;
  • Издадено разрешение за ползване – 17.10.2011 г.;


Участък Попово-Дралфа-Чудомир

  • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 14.12.2011 г.;
  • Установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 22.12.2011 г.;
  • Издадено разрешение за ползване – 23.12.2011 г.;


Участък Исперих-Дулово

  • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 14.12.2011 г.;
  • Установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 21.12.2011 г.;
  • Издадено разрешение за ползване – 23.12.2011 г.;

 

Процентно изпълнение на проекта – 100 % ;

Финансово изпълнение на проекта – 22 964 071,42 лева без ДДС СМР ;

Издаден окончателен сертификат.

 

Последно променен на 05 февруари 2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg