Купете е-винетка: bgtoll.bg

Транзитни пътища V – Лот 6

Наименование на програмата: „Държавни инвестиционни заеми”

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” – Лот 6 – TRP V/6

 

Път II-79 Елхово - Бургас от км 0+000 до км 86+200 

Дължина 86,200 км

 

 

 

 

Стойност на проекта:31 500 000 евро без ДДС;
Техническо описание:Рехабилитация на участък от републиканската пътна мрежа
Финансиращи институции:

Европейска инвестиционна банка 65%

Държавен бюджет 35%

Републикански бюджет ДДС 20%

Бюджет на проекта:75 246 025 лева с  ДДС
Изпълнител: 

ДЗЗД „Пътища Бургас”

Консултант:ДЗЗД „Транс Трафик Интегра”
Договор за строителство:02.12.2008 г.
Начало на строителните работи:26.01.2009 г.
Срок за изпълнение:24 месеца
 Удължаване на срока: 47 месеца
Дата на приключване на проекта:26.11.2014 г.
Физическо изпълнение:100%
Финансово изпълнение на проекта:26 403 896.38 евро без ДДС /СМР/


Последна актуализация на 30.01.2017 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg