Купете е-винетка: bgtoll.bg

Транзитни пътища V – Лот 12

Наименование на програмата: Програма "Държавни инвестиционни заеми"

Наименование на проекта"Транзитни пътища V" – Лот 12 - TRP V/12

 

Участък 1:  Път I-4 Велико Търново – п.к. „Лясковец”  от км 134+000 до км 137+967.44

Участък 2:  Път I-4 Ястребино -  Омуртаг  от км 180+500 до км 197+746

Участък 3:  Път I-4 Пролаз - Търговище от км 214+630 до км 223+492.74

Участък 4:  Път I-4 Търговище - Белокопитово  от км 232+600 до км 238+238.52

Участък 4а: Път I-4 „Търговище - Белокопитово” от км 231+968.78 до км 232+600

Участък 5:  Път I-4 Коритна – Севлиево от км 25+024 до км 51+491

Обща дължина: 62,812 км

 

Стойност на проекта

7 916 292.78 евро без ДДС

Техническо описание

Рехабилитация на участък от републиканската пътна мрежа

Финансиращи институции

Европейска инвестиционна банка - 65%

Републикански бюджет - 35%

Републикански бюджет ДДС - 20%

Бюджет на проекта

24 179 373.04 лева с ДДС

Изпълнител

Сдружение по ЗЗД "Етър"

Консултант

Обединение "СЖС Груп"

Договор за строителство

31.08.2011 г.

Начало на строителните работи

21.10.2011 г.

Срок на изпълнение

24 месеца + 365 дни за съобщаване на дефекти

Удължаване на срока за изпълнение

36 месеца + 365 дни за съобщаване на дефекти

Дата на приключване на проекта

31.10.2015 г.
 

Физическо изпълнение на проекта

100%

Финансово изпълнение напроекта

12 145 717.13 евро без ДДС/с приспаднат аванс/

 

Последна актуализация на 30.01.2017 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg