Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 9

Наименование на проекта: Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 9

 

 

 

 

 

Рехабилитация на Път I-9 Бургас – Маринка – Звездец – Малко Търново

Участък от км 247+135 до км 308+976, с обща дължина 61.841 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническо описание   - рехабилитация на участък от първокласен  път от Републиканската пътна мрежа;

Изпълнител на СМР   -„Автомагистрали Черно море“ АД -Шумен

                                                          

Договорното Споразумение   - 17.12.2009 год.

Допълнително Споразумение № 1   - 13.06.2012 год.

Стойност на Договора    27 815 972,91 лева без ДДС;

 

 Нареждания за изменения   - 5 бр. за (+) 227 799,16 лева без ДДС;

 Начало на работите   - на 12.04.2010 г.

 Удължаване на срока   - 15.10.2012 г.;

 

Срок на Договора   - 917 дни и 365 дни за съобщаване на дефекти;

                                            

Строителен надзор   - „Обединение Транс и Трафик” ДЗЗД ;

Договор   - Договор № РД-34-1 /11.01.2010 г.;

Стойност   - 428 405,50 лв. без ДДС;     

                                                                                                                          

Авторски надзор    - „Пътпроект“  ЕООД

Договор   - Договор № РД-32-11/09.07.2009год.

Стойност   - до 50 000 лв. без ДДС;     

Срок на договора   - до завършване на строителството;

 

  • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 21.11.2012г.
  • Установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 06.12.2012г.
  • Издадено разрешение за ползване – СТ-05-1893/10.12.2012г.

 

Процентно изпълнение на проекта  – 100 % ;

Финансово изпълнение на проекта  – 33 883 680.13 лева без ДДС СМР ;

Издаден окончателен сертификат.

 

 

Последно променен на 5 февруари 2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg