Купете е-винетка: bgtoll.bg

Транзитни пътища V - Лот 4

Наименование на програмата: Програма "Държавни инвестиционни заеми" 

Наименование на проекта: Транзитни пътища V – Лот 4 - TRP V/04

 


Участък 1: Път ІІ-73 Шумен-Карнобат

от км 0+000 до км 90+324;

Участък 2: Път І-7 Шумен-Велики Преслав - Върбица

от км 122+300 до км 149+157; Път II-73 Пътен възел при км 0+000;

Участък 3.1: Път III-7305 "II-73-Камчия–Съединение" от км 0+000 до км 7+304;

Участък 3.2: Път-III-7305 "II-73-Камчия-Съединение"
от км 7+304 до км 26+590;

Участък 4: Път I-7 Силистра - Шумен - Ямбол от км 115+000 до км 122+300.

 

 

 

 

Стойност на проекта

Участък 1 -  23 000 585.68 евро без ДДС;

Участък 2 -    7 520 978.24 евро без ДДС;

Участък 3.1 – 1 580 710.79 евро без ДДС;

Участък 3.2 – 4 727 410.00 евро без ДДС;

Участък 4 -     3 681 482,14 евро без ДДС.

Техническо описание

Рехабилитация и реконструкция на участък от републиканската пътна
мрежа

Финансиращи институции 

Европейска инвестиционна банка - 65%

Държавен бюджет - 35%

Републикански бюджет ДДС - 20%

Бюджет напроекта

135 590 293.17 лв. с ДДС

Изпълнител

Сдружение „Лена Енженярия и Конщрусойш - Инжстройинженеринг -
Пътища – Лот 4“

Консултант

Участък 1 - „Т7 Консулт“ ЕООД;

Участък 2 - "Деомид" ЕООД;

Участък 3 - "Логистика" 21 ЕООД;

Участък 4 - "Пътинвест инженеринг" АД

Договор за строителство

27.12.2010 г.

Начало на строителните работи

05.07.2011 г.

Срок на изпълнение

24 месеца

Удължаване на срока за изпълнение

40 месеца

Дата на приключванена проекта

Участък 1 -    03.10.2013 г.
Участък 2 -    05.08.2015 г.
Участък 3.1 - 05.11.2015 г.
Участък 3.2 - 05.09.2016 г.
Участък 4 -    15.11.2016 г.

Физическо изпълнение на проекта

Участък 1 -    100%
Участък 2 -    100%
Участък 3.1 - 100%
Участък 3.2 - 100%
Участък 4 -    100%

Финансово изпълнение на проекта

54 073 400.98 евро без ДДС /СМР + аванс/

 

 Последна актуализация на 30.01.2017 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg