Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 4

Наименование на проекта: Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 4

 

 

 

Рехабилитация на Път I-6 София – Пирдоп

участък от км 133+895 до км 189+291.98≡189+600,

с обща дължина 55.40 км

 

 

 

 

Техническо описание   - рехабилитация на участъци от Републиканската пътна мрежа;

Изпълнител на СМР  - Сдружение “ ПАМ 2009” ДЗЗД с партньори „Пътстрой 92“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД;                               

Договорното Споразумение   - 17.06.2009 г.;

Допълнително Споразумение № 1  - 13.06.2010 г.;

Стойност на Договора - 24 809 421.10 лева без ДДС;

Нареждания за изменения  - 3 бр.  за (-) 437 746.11 лева без ДДС;

Начало на работите  - на 05.10.2009 г.;

Срок на Договора  - 999 дни и 365 дни за съобщаване на дефекти;                                        

Строителен надзор  - „Интегра Инженеринг” ЕООД;

Договор  - Договор № /18.09.2009 г.;

Стойност  - 729 540 лв. с ДДС;

Авторски надзор  - „Пътпроект“  ЕООД;

Договор    - Договор № РД-32-10/09.07.2009 г.;

Стойност   - до 50 000 лв. без ДДС;     

Срок на договора  - до завършване на строителството;

  • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 02.08.2012 г.;
  • Установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 24.09.2012 г.;
  • Издадено разрешение за ползване – 26.09.2012 г.;

 

Процентно изпълнение на проекта – 100 % ;

Финансово изпълнение на проекта – 26 460 544,06 лева без ДДС СМР;

Издаден окончателен сертификат.

 

 

 

 

 

Последно променен на 05 февруари 2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg