Купете е-винетка: bgtoll.bg

Транзитни пътища V – Лот 3

Наименование на програмата: Програма "Държавни инвестиционни заеми" 

Наименование на проекта: Транзитни пътища V – Лот 3 - TRP V/03

 

 

Път ІІІ-554 Нова Загора – Симеоновград с обща дължина 45.938 км

Участък 1: Път III-554 Нова Загора – Симеоновград от км 0+000 до км 19+825

Участък 2: Път III-554 Нова Загора - Симеоновград от км 47+450 до км 73+847

Обща дължина: 46,222 км

 

 

 

 

Стойност на проекта                             

19 472 200,92 евро без ДДС

Техническо описание

Рехабилитация и реконструкция на участък от републиканската пътна

мрежа

Финансиращи институции

Европейска Инвестиционна Банка - 65%

Републикански бюджет - 35%

Републикански бюджет ДДС - 20 %

Бюджет на проекта  

51 550 646,74 лв. с ДДС

Изпълнител

“Пътни строежи” АД Пловдив

Консултант

Сдружение "Пътконсулт 2000 – ТРИ ЕС"

Договор застроителство

29.07.2008 г.

Начало на строителните работи

15.10.2008 г.

Срок на изпълнение

За участък I - 18 месеца

За участък II - 24 месеца

Удължаване на срока за изпълнение

31 месеца и 15 дни, общо 55 месеца и 15 дни след началото на

строителните работи и 365 дни за съобщаване на дефекти

Дата на приключване на проекта

За участък I - 30.11.2012 г.

За участък II - 31.05.2013 г.

Физическо изпълнение на проекта

100%

Финансово изпълнение напроекта

17 953 285,07 евро без ДДС /СМР/

 

Последна актуализация на 30.01.2017 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg