Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

23.11.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „главен експерт в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“, НТУ

Виж повече

23.11.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“, НТУ

Виж повече

20.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на ОПУ - Варна

Виж повече

20.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “старши експерт” в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на ОПУ - Видин

Виж повече

13.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен инспектор“ в отдел “Служебен контрол“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК)

Виж повече

13.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“ в Областно пътно управление – гр. Кърджали

Виж повече

13.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен инспектор“ в отдел “Контролни дейности“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“

Виж повече

13.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно проектиране“

Виж повече

13.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен секретар” в Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

10.11.2023
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност “Старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Правно обслужване“, в дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при АПИ

Виж повече

10.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността: “юрисконсулт” в отдел ПО, дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

10.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел ПО, дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

10.11.2023
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел ИРД в ОПУ – Сливен при АПИ

Виж повече

02.10.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на за длъжността "главен експерт" в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

Виж повече

02.10.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на за длъжността "старши експерт" в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

Виж повече

02.10.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Инвестиционно –ремонтни дейности“, в ОПУ – София

Виж повече

18.09.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

04.09.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ – Ловеч

Виж повече

04.09.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ - Русе в Национално ТОЛ управление

Виж повече

31.08.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД) в ОПУ – гр. Пловдив, АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg