Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

04.08.2022
Допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за длъжност „старши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД) в ОПУ-Кюстендил

Виж повече

04.08.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за длъжност „старши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел “Административно обслужване“(АО) в ОПУ - Видин, при АПИ

Виж повече

25.07.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр., в отдел “Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

25.07.2022
Списък допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „началник на отдел“ в отдел „Администрация и финанси“, Национално Тол управление

Виж повече

25.07.2022
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Комуникации и информация“

Виж повече

18.07.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен инспектор“ – 3 щ. бр. в отдел „Контролни дейности“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“

Виж повече

11.07.2022
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на ОПУ - София

Виж повече

04.07.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

24.06.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на ОПУ – Монтана; ОПУ – Плевен; ОПУ – Ямбол; ОПУ – Бургас; ОПУ – Сливен

Виж повече

24.06.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши юрисконсулт“, отдел „Правно обслужване“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

24.06.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

24.06.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „Главен юрисконсулт“ – 1 щ. бр., в отдел “Административно обслужване“ в ОПУ – Ловеч, при АПИ

Виж повече

20.06.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките” в Институт по пътища и мостове в АПИ

Виж повече

20.06.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

20.06.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „финансов контрольор“ – 1 щ. бр. в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

13.06.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр., в отдел „Отчуждителни процедури“ (ОП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

13.06.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Отчуждителни процедури“ (ОП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

30.05.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен счетоводител“ отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Враца

Виж повече

30.05.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“, отдел ОВОС и ОС, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

26.05.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществена информация и международна дейност“ в дирекция КИ при АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg