Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

14.05.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно -административни дейности и обществени поръчки“ в Национално тол управление

Виж повече

14.05.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно -административни дейности и обществени поръчки“ в Национално тол управление

Виж повече

14.05.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ /човешки ресурси/ в отдел „Правно - административни дейности и обществени поръчки“ в Национално тол управление

Виж повече

14.05.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ в Национално тол управление

Виж повече

14.05.2024
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

22.04.2024
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността директор на Областно пътно управление – Перник

Виж повече

22.04.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “Финансов контрольор” в Областно пътно управление – Видин

Виж повече

15.04.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел ИРД, ОПУ-Кърджали

Виж повече

04.04.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обследване на пътищата и конструктивни качества на настилките“, Институт по пътища и мостове , АПИ

Виж повече

07.03.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" в отдел ИРД, ОПУ - Благоеград

Виж повече

26.02.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

26.02.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно проектиране“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

19.02.2024
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване“, дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

19.02.2024
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

19.02.2024
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ – 1 щ. бр., в ОПУ Пловдив при АПИ

Виж повече

16.02.2024
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ – Велико Търново в НТУ

Виж повече

26.01.2024
Списък за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси III степен” в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“

Виж повече

26.01.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси II степен” в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“

Виж повече

25.01.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" на ОПУ - Ямбол

Виж повече

22.01.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg