Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

11.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Управление на човешките ресурси“, дирекция АОЧРУС в централна администрация на АПИ

Виж повече

11.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., отдел „Асфалтови настилки“ в ИМП при АПИ

Виж повече

05.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Строителна химия и пътна сигнализация“ в ИПМ при АПИ

Виж повече

05.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Бургас при АПИ

Виж повече

05.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно - ремонтни дейности“ в ОПУ - Пловдив при АПИ

Виж повече

05.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Пътни съоръжения“ в ИМП при АПИ

Виж повече

05.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно - ремонтни дейности“ в ОПУ - Русе при АПИ

Виж повече

05.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юристконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Администрация и финанси“ в НТУ при АПИ

Виж повече

05.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ ОПУ – Пловдив

Виж повече

05.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Административно обслужване“, Институт по пътища и мостове при АПИ

Виж повече

20.12.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Автомобилно движение“ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

16.12.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Плевен при АПИ

Виж повече

16.12.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, в дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

16.12.2021
Списък за допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „Експерт, анализатор на работни процеси III степен” – 1 щ. бр. в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление

Виж повече

13.12.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по РПМ“ АПИ

Виж повече

06.12.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ –1 щ. бр. в ОПУ – Велико Търново, отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при АПИ

Виж повече

15.11.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

08.11.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен инспектор“, отдел „Контролни дейности“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ в АПИ

Виж повече

05.11.2021
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - София при АПИ

Виж повече

04.11.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване“, в ОПУ - Шумен

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg