Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

17.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ /ИРД/, ОПУ - Разград

Виж повече

17.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ /ИРД/, ОПУ - Пазарджик

Виж повече

13.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно – административно обслужване и обществени поръчки“ в Национално ТОЛ управление

Виж повече

13.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността главен експерт /човешки ресурси/ в отдел „Правно – административни дейности и обществени поръчки“ при Национално тол управление

Виж повече

09.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на за длъжността "главен експерт" в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

Виж повече

07.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “главен счетоводител” в отдел „Административно обслужване“ при ОПУ - Сливен

Виж повече

06.03.2023
Списък за допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в сектор „Жалби“, отдел „Администрация и финанси“, НТУ, АПИ

Виж повече

06.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

06.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“ при Национално тол управление

Виж повече

06.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно – ремонтни дейности" при ОПУ – Велико Търново

Виж повече

06.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в отдел "Отчуждителни процедури" в дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

Виж повече

06.03.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Перник

Виж повече

27.02.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ - София в Национално ТОЛ управление

Виж повече

24.02.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в ОПУ - Кюстендил, АПИ

Виж повече

17.02.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за длъжността „системен администратор III степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при НТУ

Виж повече

17.02.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел АО, ОПУ Сливен

Виж повече

17.02.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" (управление на собствеността) в отдел АО, ОПУ Сливен

Виж повече

17.02.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" (деловодство) в отдел АО, ОПУ - Сливен

Виж повече

17.02.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел ИРД, ОПУ Кюстендил

Виж повече

13.02.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в дирекция ПБПДРПМ, АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg