Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповеди ВОБД

Заповед РД-11-394/16.03.2023 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението във връзка с изграждане на пътна връзка за обект: „Пътна връзка на ПИ с идентификатор 53583.79.65 в землище на с.Опанец, община Плевен и нова пътна връзка с път I-3 „Бяла-Ботевград“

17.03.2023 г.


Заповед РД-11-391/16.03.2023 г. относно въвеждане на ограничение на движението на МПС в зоната на пътен надлез на път III-5007 “Ягода - Конаре“ км 0+000 над път I-5 „Казанлък – Стара Загора“ при км 213+357

17.03.2023 г.


Заповед РД-11-363/13.03.2023 г. относно изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от км 198+838 (с. Трудовец) до км 200+175 (гр. Ботевград) по път І-3 „Бяла – Ботевград“ – Благоустрояване и озеленяване

13.03.2023 г.


Заповед № РД-11-360/13.03.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР на обект "Ремонтни дейности по съществуващи дъждоприемни решетки по булевард "Беломорски" (републикански път I-5 "Хасково - Кърджали - Маказа")

13.03.2023 г.


Заповед № РД-11-334/08.03.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „ Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+164.89“

09.03.2023г.

Заповед № РД-11-298/24.02.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението за въвеждане на „Реверсивно движение” на път I-1 „София - Перник” в участъка от км 285+753 до км 286+985

24.02.2023 г.


Заповед № РД-11-258/21.02.2023 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600“

21.02.2023 г.


Заповед № РД-11-257/21.02.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението в участъка от км 18+280 до км 20+630 дясно платно на АМ „Тракия“ за обект: „Селскостопански подлез при км 20+500, дясно платно на АМ „Тракия“

21.02.2023 г.


Заповед № РД-11-216/10.02.2023 г. относно: "Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 7+400 до км 15+850 на път I-8 „Калотина – София“ за обект:„Модернизация на път I-8 „Калотина– Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

15.02.2023 г.


Заповед № РД-11-215/10.02.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-5 в участъка „Кърджали – Маказа“ от км 345+252 до км 344+205 ляво във връзка с обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали - полагане на водопровод по Гл. клон ХІІ-2 и ХІІ-3 по път І-5 „Хасково - Кърджали - Маказа" (ул. „Първи май" в урб. територия на гр. Кърджали)“

14.02.2023 г.


Заповед № РД-11-211/10.02.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Временна организация на движението по участък от АМ „Марица“ – ляво платно от км 29+100 до км 31+900 и дясно платно от км 27+100 до км 29+750”

14.02.2023 г.


Заповед № РД-11-213/10.02.2023 г. относно: временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас  – от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна“.

10.02.2023


Заповед № РД-11-161/02.02.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП IV – участък от км 174+910 до км 178+010.

02.02.2023 г.


Заповед № РД-11-160/02.02.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Аварийно укрепване и възстановяване на пътно тяло“ в участъка от км 21+270 до км 24+180  дясно платно на АМ „Струма“.

02.02.2023 г. 


Заповед № РД-11-157/01.02.2023 г. относно временна организация и безопасност на движение за обект: „Изграждане на вход между О.Т. 9877 и О.Т. 8788 към търговски комплекс в УПИ VIII-509.8,509.10 - „За търговски комплекс, офиси, паркинг и трафопост", кв. 153 по регулационен план на гр. Перник, кв. Васил Левски"

1.02.2023 г.


Заповед №  РД-11-138/30.01.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението във връзка с „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и ПСОВ гр. Мъглиж, Община Мъглиж“.

30.01.2023


Заповед № РД-11-117/25.01.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-5 в участъка „Кърджали – Маказа“ от км 345+252 до км 344+205 ляво във връзка с обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали - полагане на водопровод по Гл. клон ХІІ-2 и ХІІ-3 по път І-5 „Хасково - Кърджали - Маказа" (ул. „Първи май" в урб. територия на гр. Кърджали)“

25.01.2023


Заповед № РД-11-82/19.01.2023 г. относно: временна организация и безопасност на движението за обект: „Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89“

19.01.2023 г.


Заповед № РД-11-65/16.01.2023г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Временна организация на движението по участък от АМ „Марица“ – ляво платно от км 29+200 до км 30+500 и дясно платно от км 28+600 до км 29+700 във връзка с протокол за оглед на компрометиран пътен участък от АМ „Марица“ от 27.10.2022 г.“

16.01.2023 г.


Заповед № РД-11-64/16.01.2023 г. относно временна организация и безопасност на движение за обект: „Контролно пропускателен пункт организаран от ОД на МВР София при пътен тунел „Траянови врата“ при км 53+297 на АМ „Тракия“.

16.01.2023 г.


Заповед № РД-11-16/04.01.2023 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Зимно поддържане на АМ „Тракия“. Временна организация и безопасност на движението при км 338+675 на АМ „Тракия“

04.01.2023 г.


Заповеди ВОБД -  2022 г.

Заповеди ВОБД - Архив 2021 г.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg