Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

28.12.2023
Покана от ОПУ - Стара Загора към фирма „АЙ ЕМ АЙ” ЕООД за доброволно изпълнение на публично държавно вземане

Виж повече

28.12.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Перник, находящи се в с. Извор

Виж повече

20.12.2023
Писмо на ОПУ - София до "ЕН ЕНД ЕМ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ООД

Виж повече

18.12.2023
Съобщение във връзка с търг за продажба на движими вещи - частна държавна собственост в ОПУ-Ямбол

Виж повече

14.12.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост стопанисван от ОПУ – Бургас

Виж повече

07.12.2023
Заповед за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Пловдив

Виж повече

06.12.2023
АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи гранитни павета среден размер

Виж повече

04.12.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти-държавна собственост

Виж повече

04.12.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на ОПУ – Русе

Виж повече

28.11.2023
Съобщение за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на Път I-1 (Е-79) "Мездра – Ботевград"

Виж повече

24.11.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване на част от недвижим имот - публична държавна собственост - помещение, находящо се в административната сграда на ОПУ-Добрич

Виж повече

20.11.2023
Заповед за определяне на наемател № РД 11-1508 / 17.11.2023 г.

Виж повече

20.11.2023
Заповед за определяне на наемател № РД 11-1506 / 17.11.2023 г.

Виж повече

20.11.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ОПУ - Велико Търново, предназначени за бази и опорни пунктове

Виж повече

14.11.2023
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ-Силистра

Виж повече

13.11.2023
ОПУ - Ямбол обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции

Виж повече

03.11.2023
Заповед за прекратяване на Разрешение № РСПП – 109 / 22.06.2017 г. издадено от Директора на ОПУ Хасково за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение

Виж повече

27.10.2023
Съобщение за започнала процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала "Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла

Виж повече

25.10.2023
ОПУ - Стара Загора публикува Акт за установяване на публично държавно вземане за задължения на фирма "АЙ ЕМ АЙ" ЕООД, гр. Стара Загора

Виж повече

25.10.2023
ОПУ - Стара Загора публикува Акт за установяване на публично държавно вземане за задължения на Славчо Косев Петков

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg