Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

30.01.2023
ПИСМО НА ОПУ-СОФИЯ ДО "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Виж повече

28.01.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски помещения – частна държавна собственост, находящи се в град Кърджали

Виж повече

28.01.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост за инсталиране на терминално устройство АТМ /банкомат/ в административна сграда на ОПУ-Кърджали

Виж повече

27.01.2023
Заповед за определяне на наемател в резултат на проведен търг за част от имот – публична държавна собственост, представляващ ведомствено барче

Виж повече

25.01.2023
ОПУ Видин обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Виж повече

24.01.2023
Писмо на ОПУ - София до "МОСКИТО" ООД

Виж повече

24.01.2023
Писмо на ОПУ - София до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Виж повече

23.01.2023
Съобщение за изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 166+144 до км 189+344 на територията на област Велико Търново

Виж повече

23.01.2023
Съобщение за изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 189+344 до км 222+000 на територията на област Велико Търново

Виж повече

23.01.2023
Съобщение за изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 166+144 до км189+344 на територията на област Ловеч

Виж повече

23.01.2023
Съобщение за изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 310+940 до км 327+260 на територията на областите Търговище и Шумен

Виж повече

20.01.2023
Съобщение за изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 137+800 до км 166+144“ на територията на област Плевен

Виж повече

20.01.2023
Съобщение за изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“

Виж повече

19.01.2023
Съобщение за изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 87+800 до км 103+150

Виж повече

19.01.2023
Съобщение за изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в от км 137+800 до км 166+144, в землищата на с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци

Виж повече

19.01.2023
Съобщение за изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 122+260 до км 139+340, в землищата на с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни

Виж повече

19.01.2023
Съобщение за изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 78+884 до км 87+800, в землищата на с. Брестница и гр. Ябланица

Виж повече

19.01.2023
Съобщение за изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка км 103+150 до км 122+260“ в землищата на гр. Угърчин, с. Каленик, с. Орляне, с. Радювене и с. Лисец

Виж повече

09.12.2022
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост съставляваща ведомствено барче, находящо се на 9-ти етаж в административната сграда

Виж повече

22.11.2022
Писмо на ОПУ - София до "СИМБАЛИ ГРУП" ООД

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg