Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

14.04.2022
Заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Смолян

Виж повече

14.04.2022
Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, управляван от ОПУ - Смолян

Виж повече

14.04.2022
Заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Смолян

Виж повече

05.04.2022
Писмо на ОПУ-София до "ЕЛИМУС" ЕООД относно рекламно съоръжение изградено на път III-802 София – Банкя

Виж повече

16.03.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 до км 166+144, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

Виж повече

24.02.2022
Съобщение на ОПУ-Хасково до г-жа Галя Кръстева за отнето разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на РС

Виж повече

22.02.2022
Писмо на ОПУ-София до СТАНИСЛАВ ДИНЕВ СЛАВОВ за изградено рекламно съоръжение

Виж повече

22.02.2022
Писмо на ОПУ-София до "ЕЛИМУС" ЕООД за изградено рекламно съоръжение

Виж повече

22.02.2022
Писмо на ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД за демонтирани рекламни съоръжения

Виж повече

22.02.2022
Писмо на ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД за демонтирани рекламни съоръжения

Виж повече

21.02.2022
Съобщение на ОПУ-Смолян до ЕТ „ЖОРЕС – Георги Юруков“ за отнето разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект

Виж повече

15.02.2022
ОПУ - Търговище публикува писмо до „ТАН ЛОДЖИСТИК” ЕООД за демонтирано рекламно съоръжение

Виж повече

08.02.2022
Съобщение за издадена заповед до г-жа Галя Кръстева за отнето разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на РС

Виж повече

08.02.2022
Съобщение на ОПУ-Хасково до г-жа Галя Кръстева за отнето разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на РС

Виж повече

04.01.2022
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост в с. Ракитница

Виж повече

04.01.2022
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост в гр. Сливен

Виж повече

04.01.2022
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост в гр. Перник

Виж повече

22.12.2021
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г., на територията на общините Плевен и Ловеч, че започва изплащане на определените парични обезщетения

Виж повече

13.12.2021
Писмо на ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД

Виж повече

13.12.2021
Писмо на ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg