Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо на ОПУ - София до "ЕН ЕНД ЕМ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ООД

20.12.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 20.12​.2023 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

ДО

"ЕН ЕНД ЕМ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ООД

област София, община Столична, гр. София 1517,

р-н „Подуяне“, ж.к. „Суха река“, бл. 220, вх. Б, ет. 2, ап. 23

Относно: Рекламно съоръжение /РС/ на път II-18 /Софийски околовръстен път/
 

               УВАЖАЕМА ГОСПОЖА СТАНЧЕВА,

               Ваше рекламно съоръжение на АМ „Тракия“ при км 1+645 дясно се експлоатира незаконно поради изтекла валидност на Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение №РСПП-194/19.05.2023 г.

               Във връзка с чл.26, ал.2, т.1, буква ”в” и на основание чл.57, ал.1 от Закона за пътищата сте длъжна в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете съоръжението.

               След изтичане на гореупоменатия срок Ви известявам, че ще бъдат взети съответните мерки предвидени в гл.8 от Закона за пътищата и съоръжението ще бъде премахнато за Ваша сметка.

Писмо на ОПУ - София

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg