Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

01.08.2022
Съобщение за започване на изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 189 до км 222

Виж повече

28.07.2022
ОПУ – Хасково публикува акт за установяване на публично държавно вземане на Галя Кръстева

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 до км 166+144, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

Виж повече

18.07.2022
Съобщение за започване изплащането на определените парични обезщетения за собствениците на отчуждени имоти за изграждане на обект: Автомагистрала "Хемус", участък от км 122+260 до км 139+340

Виж повече

18.07.2022
Съобщение за започване изплащането на определените парични обезщетения за собствениците на отчуждени имоти за изграждане на обект: Автомагистрала "Хемус", участък от км 122+260 до км 139+340

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км км 166+144 до км 189+344, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти - област Ловеч

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км км 166+144 до км 189+344, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти - област Велико Търново

Виж повече

03.06.2022
Обявление на ОПУ-София до "ТРИПЪЛ ЕС АДВАРТАЙЗИНГ" ООД

Виж повече

24.05.2022
Уведомление до собствениците на имоти, засегнати от обект: „АМ „Хемус”, участък от км 122+260 до км 139+340“ на територията на област Плевен

Виж повече

24.05.2022
Уведомление до собствениците на имоти, засегнати от обект: „АМ „Хемус”, участък от км 137+800 до км 166+144“ на територията на област Плевен

Виж повече

26.04.2022
АПИ продава на Софийската стокова борса метални отпадъци, добити при поддръжка, строителни и ремонтни дейности на РПМ и излезли от употреба автомобили

Виж повече

21.04.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „АМ „Хемус“, участък от км 166+144 до км 189+344 на територията на област Ловеч и област Велико Търново, че започва процедура по изплащане на определените парични обезщетения

Виж повече

14.04.2022
Заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Смолян

Виж повече

14.04.2022
Заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Смолян

Виж повече

14.04.2022
Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, управляван от ОПУ - Смолян

Виж повече

14.04.2022
Заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Смолян

Виж повече

05.04.2022
Писмо на ОПУ-София до "ЕЛИМУС" ЕООД относно рекламно съоръжение изградено на път III-802 София – Банкя

Виж повече

16.03.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 до км 166+144, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg