Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи гранитни павета среден размер

06.12.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” на основание чл.18 във връзка с чл.20 от Наредба №7/14.11.1997г., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“  обективирано в Протокол № РД-15-3354/23 от заседание  проведено на 13.11.2023г., както и съгласно  Заповед № РД-11-1588/ 29.11.2023г. на Председателя на УС на АПИ

 

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7/ от 14.11.1997г. за продажба на ориентировъчно количество 3 193.612 тона движими вещи – частна държавна собственост, представляващи гранитни павета среден размер.

Начална тръжна цена 383 233.44 (триста осемдесет и три хиляди, двеста тридесет и три лева и четиридесет и четири стотинки) лева без ДДС.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 15.12.2023 г.

Размер на депозита е 10 % от началната тръжна цена без ДДС, съгласно чл.21, ал. 1 от Наредба № 7/1997г. за продажба на движими вещи частна държавна собственост.

Срок за внасяне на депозита е 17,00 часа на 15.12.2023г. по банкова сметка на ОПУ –Ямбол, IBAN: BG88 UNCR 9660 3318 0095 17, BIC: UNCRBGSF, банка УниКредит Булбанк, клон Ямбол.

Такса за участие в размер на 30,00 лв. се внасят не по-късно от 17:00 часа на 15.12.2023 г.  по IBAN: BG92 UNCR 9660 3118 0095 10, BIC: UNCRBGSF,       банка УниКредит Булбанк, клон Ямбол.

Заявление за участие в публичния търг се подава в срок до 17,00 часа на 15.12.2023 г. в деловодството на ОПУ Ямбол, гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 16, ет.5.

Документацията за участие се получава в Административната сграда  на ОПУ-Ямбол,  ул.”Димитър Благоев” 16, ет.5-деловодство. Срокът за получаване на тръжната документация е до 17:00 часа на 15.12.2023г.

Търгът ще се проведе на 18.12.2023г. от 11:00 часа в Административната сграда на  ОПУ – Ямбол, адрес: гр.Ямбол,  ул. „Димитър Благоев“ № 16.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг с явно наддаване при същите условия ще се проведе на 08.01.2024 г. от 11.00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление (ОПУ) –Ямбол на адрес: гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 16, ет.5, заседателна зала, като в този случай: Заявления за участие се подават срок до 17,00 часа на 05.01.2024 г. в деловодството на ОПУ Ямбол, гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 16, ет.5. Към заявлението се прилагат и документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в публичния търг.

Срок за внасяне на депозита е 17,00 часа на 05.01.2024г. по банкова сметка на ОПУ –Ямбол, IBAN: BG88 UNCR 9660 3318 0095 17, BIC: UNCRBGSF, банка УниКредит Булбанк, клон Ямбол.

Такса за участие в размер на 30,00 лв. се внасят не по-късно от 17:00 часа на 05.01.2024 г.  по IBAN: BG92 UNCR 9660 3118 0095 10, BIC: UNCRBGSF,       банка УниКредит Булбанк, клон Ямбол.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 05.01.2024 г.

За допълнителна информация: 046 662828

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg