Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение във връзка с търг за продажба на движими вещи - частна държавна собственост в ОПУ-Ямбол

18.12.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ЯМБОЛ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18.12.2023г., откритият със Заповед № РД-11-1588/29.11.2023г. на Председателя на УС на АПИ публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на Наредба № 7/ от 14.11.1997г. на ориентировъчно количество 3 193.612 тона движими вещи – частна държавна собственост, представляващи гранитни павета среден размер, не се проведе, поради липса на заявления за участие и внесени депозити най-малко от двама кандидати.

Съобразно Заповед № РД-11-1588/29.11.2023г. на Председателя на УС на АПИ, повторен публичен търг с явно наддаване при същите условия ще се проведе на 08.01.2024 г. от 11.00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление (ОПУ) –Ямбол на адрес: гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 16, ет.5, заседателна зала.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg