Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост стопанисван от ОПУ – Бургас

14.12.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №  РД-15-3498/ 23 г. от заседание проведено на 22.11.2023 г. и Заповед № РД-11-1625/ 08.12.2023 г. на Председателя на УС.

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: „Обект „Снегобаза – Бероново“, представляваща масивна сграда на два етажа със ЗП 609 кв.м и терен 4400 кв.м с адрес: с. Бероново, общ. Сунгурларе парцел I в кв. 1., представляващ имот – частна държавна собственост стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Областно пътно управление – Бургас.

Сградата разполага с леглова база от 16 легла, разпределени в 4 стаи и два апартамента. Всички стаи са със собствена баня и тоалетна, има ток и вода, подово отопление.

ПЪРВИ ЕТАЖ е с полезна площ 257,76 кв.м, включващ следните помещения: 

  • зала за хранене и кът за почивка с полезна площ 75,00 кв.м;
  • кухня- полезна площ – 15,73 кв.м.
  • складови и перални помещения – 3 броя, съответно 3,20 кв.м.; 6,00 кв.м.; 23,40  кв.м.
  • стая за портиер с входно антре и тоалетна с обща полезна площ  14,10 кв.м;
  • гаражи 3 броя – всеки е с 21,08 кв.м. полезна площ.

ВТОРИ ЕТАЖ е с полезна площ 182,24 кв.м., включващ следните помещения:  

  • апартаменти - 2 броя, съответно 37.8 кв. м. и 49.8 кв.м.
  • стаи – 4 броя, съответно 3 бр. с площ 23.14 кв. м. и 1 бр. с площ 20.74 кв. м.
  • складово помещение  с полезна площ 5.20 кв.м.

Начална наемна месечна цена – 1821.60 (хиляда осемстотин двадесет и един лев и шестдесет ст.) с включен ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. (двадесет лева) с ДДС

Депозит за участие 91.00 лв. (деветдесет и един лева)

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 15.01.2024 г. Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 16.01.2024 г. в Административната сграда на Областно пътно управление - Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска” № 30.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление –Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска” № 30, след заплащане в брой на касата в Областно пътно управление/ по банков път по сметка:  

 

IBAN: BG83UNCR 9660 3114 7556 13

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БУРГАС

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG58UNCR9660 3314 7556 10

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БУРГАС

За допълнителна информация: тел. 056/893 379.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg