Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти-държавна собственост

04.12.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал. 2 от ЗДС и  Решение на УС на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-3356/23 от заседание проведено на 13.11.2023г.                                          

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти-държавна собственост, както следва:

6.1. Обособена позиция № 1: - 1 /един/ офис в РБП „Етъра“ с площ 16 м2 и открит терен за складиране на инертни материали и престой на техника с площ 180 м2, с обща начална наемна месечна цена в размер на 238.40 лв. без ДДС и 286.08 лв. с ДДС, от които 65.39 лв. с ДДС за помещението и 220,69 лв. с ДДС за открития терен.

6.2. Обособена позиция № 2: - 2 /два/офиса в РБП Севлиево с площ 36 м2 и  открит терен за складиране на инертни материали и престой на техника, с площ 160 м2, с обща начална наемна месечна цена в размер на 279,96 лв. без ДДС и 335.95 лв. с ДДС, от които 139,78 лв. с ДДС за помещенията и 196,18 лв. с ДДС за открития терен.

6.3. Обособена позиция № 3: - 1 /един/ офис в РБП Дряново с площ 13.5 м2 и открит терен за складиране на инертни материали и престой на техника с площ 60 м2 с обща начална наемна месечна цена в размер на 82,25 лв. без ДДС и 98,7 лв. с ДДС, от които 49,66 лв. с ДДС за помещението и 49,04 лв. с ДДС за открития терен.

6.4. Обособена позиция № 4: - 2 /два/ офиса в Опорен пункт „Божковци” - Трявна с площ 27м2  и открит терен за складиране на инертни материали и престой на техниката с площ 30 м2 с обща начална наемна месечна цена в размер на 94,00 лв. без ДДС и 112,80 лв. с ДДС, от които 88,28 лв. с ДДС за помещенията и 24,52 лв. с ДДС за открития терен.

6.5. Обособена позиция № 5: - /два/ офиса Опорен пункт „Донино” с площ 80 м2 и открит терен за складиране на инертни материали и престой на техниката с площ 60 м2 и навес – 288 кв. м., с обща начална наемна месечна цена в размер на 476,82 лв. без ДДС и 572.18 лв. с ДДС, от които 228,88 лв. с ДДС за помещенията, 294,22 лв. с ДДС за навеса и 49,04 лв. с ДДС за открития терен.

6.6.Обособена позиция № 6: - 1/един/ офис в Опорен пункт „Шипка“ с площ 36 кв. м, с начална наемна месечна цена:  91,96 лв. без ДДС и 110,35 лв. с включен ДДС.

Срок за отдаване под наем   - 31.03.2024г.

Цена на тръжната документация – 12.00 лв.

Депозит за участие 10.00 лв. за всяка обособена позиция

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 29.12.2023г.

Търгът ще се проведе, както следва: от 10:00 ч. на 02.01.2024г. в Административната сграда на Областно пътно управление-Габрово на адрес: гр.Габрово, ул. Хр. Смирненски“ № 3.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе  от 13:30 ч. на 16.01.2024г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. Хр. Смирненски“ № 3, при същите условия, като крайният срок за подаване на заявление за участие в него е 16:30 ч. на 15.01.2024 г.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на ОПУ – Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. Хр. Смирненски“ № 3, след заплащане й по сметка на ОПУ - Габрово в банка ОББ АД; IBAN: BG 78 UBBS 80023106189502; BIC : UBBS BGSF.

Депозит за участие в търга се внася по сметка на ОПУ – Габрово в банка  ОББ -АД, IBAN  BG 37 UBBS, BIC: 800 233 001 38830; BIC : UBBS BGSF

За допълнителна информация: тел. 066/815059

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg