Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на Път I-1 (Е-79) "Мездра – Ботевград"

28.11.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, участък от км 161+367 до км 194+164.89, на територията на област Враца и Софийска област, подробно описани в Решение № 826 на Министерския съвет от 21 ноември 2023 г.

С Решение № 325 на Министерския съвет от 2011 г. участък от път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5,
т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §
1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имотите - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg