Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

13.11.2023
ОПУ - Ямбол обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции

Виж повече

03.11.2023
Заповед за прекратяване на Разрешение № РСПП – 109 / 22.06.2017 г. издадено от Директора на ОПУ Хасково за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение

Виж повече

27.10.2023
Съобщение за започнала процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала "Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла

Виж повече

25.10.2023
ОПУ - Стара Загора публикува Акт за установяване на публично държавно вземане за задължения на фирма "АЙ ЕМ АЙ" ЕООД, гр. Стара Загора

Виж повече

25.10.2023
ОПУ - Стара Загора публикува Акт за установяване на публично държавно вземане за задължения на Славчо Косев Петков

Виж повече

05.10.2023
Съобщение във връзка с провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 29 кв.м за търговски обект, предоставен за управление на ОПУ - Кюстендил

Виж повече

29.09.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на едноетажна сграда находяща се в землището на с. Царацово, Община Марица

Виж повече

20.09.2023
Съобщение за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот предоставен за управление на ОПУ - Хасково

Виж повече

20.09.2023
ОПУ - Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична и частна държавна собственост

Виж повече

15.09.2023
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Хасково

Виж повече

15.09.2023
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост - предоставен на ОПУ - Видин

Виж повече

11.09.2023
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Силистра

Виж повече

04.09.2023
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ – Стара Загора

Виж повече

30.08.2023
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за административни нужди намиращи се в административната сграда на Областно пътно управление – Бургас

Виж повече

24.08.2023
Съобщение за започване изплащането на определените парични обезщетения за собствениците на отчуждени имоти за изграждане на АМ Русе - Велико Търново на територията на община Ценово

Виж повече

11.08.2023
Писмо-покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане до земеделски производител

Виж повече

31.07.2023
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот V 459 в квартал 61 по регулационния план на гр. Сливо поле

Виж повече

31.07.2023
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на поземлен имот, находящ се в Община Русе, с. Долно Абланово, местност "Бреста"

Виж повече

31.07.2023
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на поземлен имот, находящ се в Община Русе, гр. Мартен, местност "Калето"

Виж повече

31.07.2023
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на поземлен имот, находящ се в Община Ценово, с. Пиперково, местност "Зеленчукова градина"

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg