Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

17.06.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен счетоводител“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ (АО), в ОПУ София в АПИ

Виж повече

17.06.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „финансов контрольор“ – 1 щ. бр. в Централна администрация на АПИ

Виж повече

16.06.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на собствеността“ (УС), дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

16.06.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа“

Виж повече

16.06.2021
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Административно обслужване“ към ОПУ - Ловеч

Виж повече

15.06.2021
Уведомление за конкурс за длъжността „системен администратор II степен“ – 1 щ. бр. в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, при Национално ТОЛ управление към АПИ

Виж повече

15.06.2021
АПИ обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ Областно пътно управление - Шумен

Виж повече

15.06.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“, при Национално тол управление

Виж повече

15.06.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществена информация и международна дейност“, дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

Виж повече

15.06.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при АПИ

Виж повече

15.06.2021
Уведомление по конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“ (ПСИП), дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“ (УСИП) при АПИ

Виж повече

15.06.2021
Уведомление по конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „младши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“ (ОВОС и ОС), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) на АП

Виж повече

14.06.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при АПИ

Виж повече

11.06.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, в Областно пътно управление – Кърджали

Виж повече

11.06.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „директор“ на ОПУ – Добрич

Виж повече

10.06.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „Директор“ – 1 щ. бр. в ОПУ Монтана при АПИ

Виж повече

02.06.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „директор“ – 1 щ. бр. на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Главен експерт“ – в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при АПИ

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Главен експерт“ – в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при АПИ

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Главен експерт“ – в отдел „Обществена информация и международна дейност“, дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg