Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за провеждане на конкурс за длъжност „старши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ ОПУ Бургас

04.11.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсът, обявен със Заповед № РД-11-1454/15.12.2021 г. на и. д. Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Бургас, при Агенция „Пътна инфраструктура” ще се проведе на 15.11.2022 г.  Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 15.11.2022 г. от 13.00 ч. в сградата на АПИ, гр. София, бул. „Македония“ № 3. При успешно издържан тест с кандидатите, ще се проведе интервю в същия ден 15.11.2022 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония”№ 3.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg