Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

13.05.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно обслужване“ на ОПУ - Враца

Виж повече

13.05.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ В отдел „Процесуално представителство и контрол по обществените поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

13.05.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел ОВОС и ОС в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

13.05.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел "Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки", дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при АПИ

Виж повече

09.05.2022
Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ - 1 щ. бр. в отдел „Обществена информация и международна дейност“, в дирекция „Комуникации и информация“

Виж повече

27.04.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ на ОПУ - Ловеч в АПИ

Виж повече

27.04.2022
Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ - Човешки ресурси – 2 щ. бр. в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление

Виж повече

27.04.2022
Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление

Виж повече

21.04.2022
Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ в АПИ

Виж повече

14.04.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „директор“ на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

07.04.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

07.04.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

30.03.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на служител на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“ в централна администрация на АПИ

Виж повече

29.03.2022
Уведомление относно конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Строителна химия и пътна сигнализация“ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

25.03.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Старши счетоводител“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Благоевград

Виж повече

18.03.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Ловеч

Виж повече

07.03.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „експерт, анализатор на работни процеси III степен“ в дирекция „Информационни технологии и системи“

Виж повече

07.03.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „началник отдел“ на отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Велико Търново

Виж повече

28.02.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ на отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

16.02.2022
Уведомление във връзка с конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Управление на човешките ресурси“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg