Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

17.03.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “Главен експерт” в отдел "Административно обслужване", дирекция " Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността "

Виж повече

17.03.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността "юрисконсулт" в сектор "Контрол и правоприлагане" - Велико Търново, отдел "Контрол и правоприлагане" при Национално ТОЛ управление

Виж повече

14.03.2023
Съобщение за приключен конкурс без класиране

Виж повече

13.03.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на „младши експерт“ в отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

13.03.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

13.03.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Процесуално представителство и контрол на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

13.03.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

09.03.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности” при ОПУ - Велико Търново

Виж повече

06.03.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“ /ПАДОП/, НТУ

Виж повече

06.03.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“ /ПАДОП/, НТУ

Виж повече

28.02.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ В отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Пазарджик

Виж повече

28.02.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Разград

Виж повече

23.02.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел „Правно – административни дейности и обществени поръчки“, НТУ

Виж повече

23.02.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността "Главен експерт" /човешки ресурси/ в отдел „Правно – административни дейности и обществени поръчки“, НТУ

Виж повече

21.02.2023
Съобщение за приключване без класиране на конкурсната процедура за длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“, АПИ

Виж повече

20.02.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността “Главен експерт“ в отдел "Управление на собствеността", дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността", АПИ

Виж повече

17.02.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в отдел „Административно обслужване” в Областно пътно управление - гр. Сливен към Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

16.02.2023
Съобщение за приключване без класиране на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт” в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

16.02.2023
Съобщение за приключване без класиране на конкурсната процедура за длъжността „младши експерт” в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

16.02.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "Старши експерт" в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, НТУ, АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg