Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

19.07.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка в отдел "Координация при изпълнение на договори, финансирани от ОП Региони в растеж", дирекция "Изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж 2014-2020 и по програми за ТС на ЕС"

Виж повече

17.07.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ в Областно пътно управление – Търговище

Виж повече

15.07.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на дължавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, ОПУ-София

Виж повече

01.07.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в сектор "Контрол и правоприлагане - София“, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ

Виж повече

01.07.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ ОПУ - Смолян

Виж повече

01.07.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Смолян

Виж повече

01.07.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Кърджали

Виж повече

28.06.2024
Съобщение за прекратяване на конкурс за младши експерт в отдел Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките – 1 щ. бр. в ИПМ, при АПИ

Виж повече

28.06.2024
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в отдел ПКГГ – 1 щ. бр. в ИПМ, при АПИ

Виж повече

27.06.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Административно обслужване“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

18.06.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт“ в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

18.06.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт“ в отдел „Обществена информация и международна дейност“, дирекция „Комуникации и информация“

Виж повече

13.06.2024
Съобщение за прекратяване на конкурс за длъжността „системен администратор II степен” в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ в НТУ

Виж повече

12.06.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Аварии и ситуационен център“ в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

12.06.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в Областно пътно управление - Ловеч

Виж повече

11.06.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ /АО/ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

11.06.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици“ /ПКГГ/ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

11.06.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "младши експерт“ в отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ (ОПККН) в Институт по пътища и мостове

Виж повече

06.06.2024
Съобщение за прекратяване на конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно – административни дейности и обществени поръчки“, Национално тол управление

Виж повече

06.06.2024
АПИ обявява конкурс за „главен юрисконсулт“ на отдел „Административно правоприлагане, процедури и имоти“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg