Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

14.01.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Асфалтови настилки“ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

10.01.2022
Съобщение за определяне на нова дата на конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-Русе

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ (ОПККН), Институт по пътища и мостове (ИПМ)

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици“ в Институт по пътища и мостове при Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ в Институт по пътища и мостове при Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици“ в Институт по пътища и мостове при Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „главен експерт” в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” на ОПУ-Плевен

Виж повече

07.01.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Пазарджик

Виж повече

07.01.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

07.01.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

07.01.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

23.12.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Асфалтови настилки“ в Институт по пътища и мостове – София

Виж повече

22.12.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Управление на човешките ресурси“, дирекция: „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността

Виж повече

15.12.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Бургас

Виж повече

15.12.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Строителна химия и пътна сигнализация“ в Институт по пътища и мостове при АПИ

Виж повече

15.12.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ в Институт по пътища и мостове при АПИ

Виж повече

15.12.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици“ в Институт по пътища и мостове при АПИ

Виж повече

15.12.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Пловдив при АПИ

Виж повече

15.12.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“ в ОПУ – Русе при АПИ

Виж повече

15.12.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“ в ОПУ – Пловдив при АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg