Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

22.07.2022
Съобщение за прекратен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

18.07.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши експерт" – 1 щ. бр. в отдел "Административно обслужване" в ОПУ - Видин

Виж повече

18.07.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши експерт" – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Кюстендил

Виж повече

18.07.2022
Съобщение за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „финансов контрольор“ в ЦА на АПИ

Виж повече

15.07.2022
Съобщение относно конкурс за заемане на длъжност „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел ОВОС и ОС на дирекция ИПОП в АПИ

Виж повече

12.07.2022
Съобщение за приключен конкурс без класиране

Виж повече

08.07.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „началник на отдел“ - 1 щ. бр. в отдел „Администрация и финанси“ в НТУ

Виж повече

08.07.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Комуникации и информация"

Виж повече

06.07.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

04.07.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „финансов контрольор“

Виж повече

29.06.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел “Контролни дейности“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“

Виж повече

29.06.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ на отдел „Оценка на въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

28.06.2022
Съобщение във връзка с конкурс за длъжността „Финансов контрольор” - 1 щ. бр. в централната администрация АПИ

Виж повече

28.06.2022
Уведомление във връзка с конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Администрация и финанси“, сектор „Правно – административно обслужване“ при Национално тол управление

Виж повече

24.06.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

16.06.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“ в дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

07.06.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на директори на Областните пътни управления – Монтана, Плевен, Ямбол, Бургас и Сливен

Виж повече

07.06.2022
Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ-Ловеч

Виж повече

07.06.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

07.06.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg