Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за приключен конкурс без класиране за длъжността „юрисконсулт” в сектор „Правно - административно обслужване“, в отдел „Администрация и финанси“, НТУ

07.11.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

Съобщение

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „юрисконсулт” в сектор „Правно -административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“, Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, обявен със Заповед № РД-11-979/28.09.2022 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключва без класиране.

          Съгласно чл. 44, ал. 4 кандидатите, които са се явили на конкурса, са уведомени по електронната поща на 07.11.2022 г., като им е изпратено извлечение от протокола с отразените резултати от проведения конкурс.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg