Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за приключване на конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в сектор АП, отдел КП в НТУ

28.10.2022

Съобщение

Агенция "Пътна инфраструктура"

 

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „юрисконсулт” в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, обявен със Заповед № РД-11-944/26.09.2022 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключва без класиране.

          Съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители кандидатите, които са се явили на конкурса, са уведомени по електронната поща на 28.10.2022 г., като им е изпратено извлечение от протокола с отразените резултати от проведения конкурс.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg