Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността старши експерт в сектор ПАО, отдел АФ, НТУ

02.11.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

Съобщение

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „старши експерт”, сектор „Правно-административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ при Национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“, обявен със Заповед № РД-11-939/26.09.2022 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключва без класиране.

          Съгласно чл. 44, ал. 4 кандидатите, които са се явили на конкурса, са уведомени по електронната поща на 02.11.2022 г., като им е изпратено извлечение от протокола с отразените резултати от проведения конкурс.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg