Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

13.12.2021
Писмо на ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД

Виж повече

30.11.2021
Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, управлявани от ОПУ - Силистра при АПИ

Виж повече

24.11.2021
Съобщение от ОПУ-Хасково до г-жа Галя Добрева Кръстева

Виж повече

08.11.2021
Съобщение от ОПУ-София до "ФАР ПЕТРОЛИУМ" ЕООД

Виж повече

08.11.2021
Съобщение от ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД

Виж повече

05.11.2021
Съобщение за изплащане на парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти поради изграждане на АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г., на територията на общините Плевен и Ловеч

Виж повече

28.10.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на навес - метална конструкция от профилна ламарина на бетонови основи с площ от 299 кв.м

Виж повече

20.10.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Смолян

Виж повече

15.10.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект - частна държавна собственост, намиращ се в гр. Кърджали

Виж повече

13.10.2021
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, представляващ „Районна база за поддържане“ находяща се в с. Старо Оряхово

Виж повече

12.10.2021
Съобщение за издадена заповед за отнемане на РСПП чрез експлоатация на търговски крайпътен обект

Виж повече

11.10.2021
АПИ обявява провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Хасково

Виж повече

08.10.2021
АПИ обявява провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Смолян

Виж повече

06.10.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост находящо се на партерен етаж от Административната сграда на ОПУ-Сливен

Виж повече

05.10.2021
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост

Виж повече

04.10.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна държавна собственост, управлявани от ОПУ-Стара Загора

Виж повече

30.09.2021
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на части от имоти - кантон и база за поддържане на републиканската пътна мрежа -публична държавна собственост, управлявани от АПИ - ОПУ - Монтана

Виж повече

30.09.2021
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на имоти частна държавна собственост - управлявани от ОПУ-Варна

Виж повече

30.09.2021
Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, управляван от ОПУ - Варна

Виж повече

29.09.2021
АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на орехова реколта, добивана от 2395 бр. крайпътни дървета, разположени край републиканските пътища на територията на ОПУ - Силистра

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg